زناشویی و شعور جنسی

مشاور زناشویی و نویسنده کتاب پر سر و صدای « زناشویی در قفس» « استر پرل» مصاحبه ایی داشته است با مجله سلامت مردان که بخش هایی از آن را برای تان تهیه کرده ایم:

منظورت از کمبود شعور جنسی چیست؟

اکثر مردان و زنان یاد نگرفتند از مراحل سکس حیوانی عبور کنند. یاد نگرفتند در خصوصی و شکننده ترین لحظات یعنی وقتی در کنار هم لخت دراز کشیده اند با هم صمیمی و صادق باشند.

وقتی مرد به همسرش می گوید: «همه این سال ها انگار با یک جسد سکس داشتم. هیچ‌وقت احساسی از خودت بروز ندادی.» و زن جواب می دهد « این همه سال تو فقط می خواستی سریع تموم بشی و من رو وسط زمین و آسمون رها کنی» این همان اتفاقی است که من آن را کمبود شعور جنسی می دانم. 

بسیاری از زوجها بعد از حتی سالها زناشویی تلاش نکردند بفهمند هر کدامشان از سکس چه می خواهند؟  آیا به دنبال همدلی و یکی شدن هستند؟ آیا در جست و جوی قدرت هستند؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند با سکس به یک انسان دیگر تسلط یا مالکیت داشته باشند؟ آیا می خواهند خودشان را تسلیم کنند؟ می خواهند لذت دوست داشتنی بودن را تجربه کنند؟ می خواهند تر و خشک شوند؟ لوس شوند؟ آیا حتی می خواهند بترسند و تحقیر شوند؟

مردان و زنان می توانند مراحل خیلی انسانی تری از هوس و میل جنسی و جذبه و بخصوص لذت را تجربه کنند اگر به دام توقع و تربیت حیوانی از سکس نرسند. ما باید بدانیم که حیوانات سکس دارند ما هوس و لذت جنسی داریم.

انسان ها می خواهند حس کنند خواستنی هستند. که کاملا در مرکز توجه یک نفر دیگر هستند. که بدنشان برای یک فرد دیگر مطبوع است. برای همین مردان و زنان باید با هم حرف بزنند. باید برای رابطه جنسی، قصه و حرف و راز درست کنند.

سکس یک هدف نیست که زوجها به آن دست یابند. سکس یک لذت است که باید تجربه کنند. لذت هم، مدام می تواند تعریف بهتر و عمیق تری بیابد. ما انسانها صمیمانه و بدون خجالت باید برسیم به این حقیقت که سکس یعنی عشق ورزیدن. فقط در این صورت است که سکس از گناه و شرم فاصله می گیرد.

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

More from مرد روز
برای آزمون شخصیت اینجا را کلیک کنید
موجودات بسیار ساده تک سلولی قادر به بقای خود در طبیعت فقط...
Read More