شعور جنسی یعنی چه

مشاور زناشویی و نویسنده کتاب پر سر و صدای « زناشویی در قفس» Esther Perel که به شکل خارق العاده ایی به درون امیال جنسی بشر معاصر نقب می زند مصاحبه ایی داشته است با مجله سلامت مردان که بخش هایی از آن را برای تان تهیه کرده ایم:

منظورت از شعور جنسی چیست؟

من در طی سال ها مشاوره زناشویی مدام این بحث زوج هایی که از هم ناراضی هستند را می شنوم که مرد به همسرش می گوید: «همه این سال ها انگار با یک جسد سکس داشتم. هیچ‌وقت احساسی از خودت بروز ندادی.» که زنها هم معمولاً جواب می دهند « این همه سال تو فقط می خواستی سریع تموم بشی و من رو وسط زمین و آسمون رها کنی»

این همان اتفاقی است که من آن را کمبود شعور جنسی می دانم. اکثر مردان و زنان یاد نگرفتند از مراحل سکس حیوانی عبور کنند. یاد نگرفتند در خصوصی و شکننده ترین حالتشان یعنی وقتی در کنار هم لخت دراز کشیده اند با هم صمیمی و صادق باشند.

تلاش نکردند بفهمند هر کدامشان از سکس چه می خواهند؟ اکثریت بشر شاید حتی یک بار کنار شریک زندگی اش ننشسته و از هم نپرسیدند منظورشان از سکس چیست؟ آیا به دنبال همدلی و یکی شدن هستند؟ آیا در جست و جوی قدرت هستند؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند با سکس به یک انسان دیگر تسلط یا مالکیت داشته باشند؟ آیا می خواهند خودشان را تسلیم کنند؟ می خواهند لذت دوست داشتنی بودن را تجربه کنند؟ می خواهند تر و خشک شوند؟ لوس شوند؟ آیا حتی می خواهند بترسند و تحقیر شوند؟

مردان و زنان می توانند مراحل خیلی انسانی تری از هوس و میل جنسی و جذبه و بخصوص لذت را تجربه کنند اگر به دام توقع و تربیت حیوانی از سکس نرسند. ما باید بدانیم که حیوانات سکس دارند. ما هوس و لذت جنسی داریم.

انسان ها می خواهند حس کنند خواستنی هستند. که مرکز جهان یک نفر دیگر هستند. که بدنشان برای یک فرد دیگر مطبوع است. برای همین مردان و زنان باید با هم حرف بزنند. باید برای رابطه جنسی، قصه و حرف و راز درست کنند.

سکس یک هدف نیست که به آن دست یابند. سکس یک لذت است که باید تجربه کنند. لذت هم، مدام می تواند تعریف بهتر و عمیق تری داشته باشد. ما انسانها صمیمانه و بدون خجالت باید برسیم به این حقیقت که سکس یعنی عشق ورزیدن. فقط در این صورت است که سکس از گناه و شرم فاصله می گیرد.

 

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

More from مرد روز

کندال جنر یکی از زیباترین کارداشیان ها

کندال جنر خواهر ناتنی خیلی از کارداشیان ها است. او 9 خواهر از...
بیشتر بخوان