به این هشت سئوال در باره شادی و غم جواب دهید

[quiz-cat id=”77724″]
More from مرد روز

تظاهرات طرفداران حمل اسلحه در امریکا

ایالت ویرجینیا به خاطر داشتن یک استاندار ضد اسلحه، شاهد تظاهرات چند...
بیشتر بخوان