سه توصیه برای سرهای کم مو

Thinning-hair

۱- اگر کم پشت شدن موها در تمام نقاط سر وجود دارد همه را به یک اندازه کوتاه نگه دارید. اما به سلمانی بگویید موهای اطرافِ لکه خالی را یک هوا بلندتر از بقیه سر، نگه دارد

 Patrick-Wilson

۲ – اگر مو از جلو پیشانی و خط مو در حال خالی شدن است به سلمانی بگویید فرق مو ایجاد نکند و مسیر موها را به سمت جلوی پیشانی بکشاند

jason-statham-photocall-parker-01

۳- به سلمانی نگویید یک ذره کوتاه کن. به جای آن از وی بخواهید تا می تواند موها را کوتاه کند بخصوص اطراف آنجا که خالی تر است.

The Best Hairstyles for Thinning Hair – By Dan Michel

http://www.menshealth.com/grooming/best-hairstyles-thinning-hair?cid=NL_StyleSirenNL_1942668_12092014_Module3

More from مرد روز
یاسمین حمدان و مرثیه ای برای عشق
 یاسمین حمدان وقتی که مرثیه وار می خواند: « دیگر دلش مثل قبل...
Read More