5 توصیه برای سرهای کم مو

اگر کم پشت شدن موها در تمام نقاط سر وجود دارد همه را به یک اندازه کوتاه نگه دارید

اگر تکه ایی از مو در جلوی سر، پرپشت تر از بقیه مانده است آن را بلند نکنید چون بقیه خالی بودن را نشان خواهد داد. سعی هم نکنید با بلند شدن آن تکه و فرق گرفتن، بخشی از نواحی خالی یا کم پشت را بپوشانید

Thinning-hair

 به سلمانی بگویید موهای اطرافِ لکه خالی را یک هوا بلندتر از بقیه سر، نگه دارد

اگر مو از جلو پیشانی و خط مو در حال خالی شدن است به سلمانی بگویید فرق مو ایجاد نکند و مسیر موها را به سمت جلوی پیشانی بکشاند

 Patrick-Wilson

به سلمانی نگویید یک ذره کوتاه کن. به جای آن بخواهید تا می تواند موها را کوتاه کند بخصوص اطراف آنجا که خالی تر است.

jason-statham-photocall-parker-01

The Best Hairstyles for Thinning Hair – By Dan Michel

http://www.menshealth.com/grooming/best-hairstyles-thinning-hair?cid=NL_StyleSirenNL_1942668_12092014_Module3

More from مرد روز

تاثیرات منفی کودک درون

یک تعریف مثبت و جذاب از « کودک درون» حدود ۴۰ سال...
بیشتر بخوان