دقایق عشق ورزی انسانها چقدر است

دکتر Eric Corty و Jenay Guardiani محققین دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با جمع آوری اطلاعات از 50 روانشناس، پزشک خانواده، پرستار، مشاور خانواده و مددکار اجتماعی توانستند زمان رابطه جنسی افراد را به چهار طبقهِ کافی، آرزو، خیلی کم و خیلی زیاد رده بندی کنند.

بر طبق بررسی ها، به طور کلی همهِ ماجرای رختخواب برای انسانها بین 3 تا 13 دقیقه طول می کشد. مدت کافی بین  3 تا 7 دقیقه، متوسط دقائقی است که اغلب مردان و زنان در اتاق خواب صرف می کنند. آرزوی خیلی ها این است که بین 7 تا 13 دقیقه از وقت شان درگیر یک رابطه جنسی باشد. بین 1 تا 2 دقیقه خیلی کوتاه و بین 10 تا 30 دقیقه، مدت طولانی تشخیص داده شده است که بعضی ها مرتکب! می شوند.

sex time in USA

این هم میانگین دقایق عشق ورزی امریکای ها در ایالت های مختلف

1  New Mexico—(7:01)

2  West Virginia—(5:38)

3 Idaho—(5:11)

4 South Carolina—(4:48)

5  Missouri—(4:22)

6  Michigan—(4:14)

7  Utah—(3:55)

8  Oregon—(3:51)

9  Nebraska—(3:47)

10  Alabama—(3:38)

11  Delaware—(3:33)

12  Hawaii—(3:28)

13  Wisconsin—(3:22)

14  North Dakota—(3:18)

15  Arizona—(3:17)

16  Maryland—(3:15)

17  Mississippi—(3:10)

18  Rhode Island—(3:09)

19  Connecticut—(3:07)

20  Texas—(3:06)

21  New Hampshire—(3:04)

22  Wyoming—(3:03)

23  New York—(3:01)

24  Pennsylvania—(2:58)

2  Maine—(2:58)

26  Washington—(2:51)

27  Iowa—(2:50)

28  Illinois—(2:49)

29  North Carolina—(2:47)

30 Tennessee—(2:46)

31  Kansas—(2:38)

32  California—(2:38)

33  Massachusetts—(2:31)

34  Florida—(2:29)

35  New Jersey—(2:28)

36  Indiana—(2:26)

37  Virginia—(2:23)

38  Oklahoma—(2:21)

39  Colorado—(2:21)

40 Minnesota—(2:19)

41 Ohio—(2:18)

42  Louisiana—(2:17)

43  Kentucky—(2:14)

44  Arkansas—(2:08)

45  District of Columbia—(2:08)

46  Nevada—(2:07)

47  Georgia—(2:07)

48  Montana—(2:03)

49  Vermont—(1:48)

50  South Dakota—(1:30)

51  Alaska—(1:21)

http://www.huffingtonpost.com/2014/02/20/what-state-has-sex-the-longest_n_4825074.html

More from مرد روز
اولین تصویری که می‌بینید بازگو کننده شخصیت شما است
تست های شخصیت فقط محدود به دنیای سرگرمی ها و کنجکاوی های...
Read More