10 کشور با بالاترین رتبه میلیاردر زن

2760-17rbzs5
میلیاردر برزیلی خانم کوزت گومز بالای شهر سائوپولو (Picture: Getty)

بر طبق آخرین آمار موسسه Approved Index .اکثریت زنان میلیاردر از کشورهای در حال توسعه هستند

کره جنوبی با 30 زن میلیاردر توانست ثروت 20 درصد میلیاردرهایش را نصیب خانم ها سازد

برزیل با 54 میلیاردر زن توانست حدود 25 درصد از ثروتمندترین های کشورشان باشند

ترکیه با 32 میلیاردر زن، 25 درصد میلیاردرهای کشور

سوئد با 21 میلیاردر زن کمی بیش از یک پنجم میلیاردرهای کشور

سوئیس با 28 زن متمول نزدیک به یک سوم میلیاردرهای کشور

اسپانیا با 21 زن بسیار ثروتمند  23 درصد میلیاردرهای کشور

شیلی با 12 زن ثروتمند توانست یک سوم میلیاردرهایش مونث باشد

پرو از 18 میلیاردرش 6 تای شان زن هستند

موناکو 3 زن میلیاردر دارد که 33 درصد ثروتمندترین های کشور هستند

آنگولا تنها کشوری است که فقط یک میلیاردر دارد و آن هم زن است

 

The countries that have the highest proportion of female billionaires

http://i100.independent.co.uk/article/the-countries-that-have-the-highest-proportion-of-female-billionaires–Zk0U1ABeXl

More from مرد روز
شیک پوشی راحت و آسان
MEN’S HEALTH STYLE GUIDE http://www.menshealth.com/style/style-rules
Read More