189 میلیون جواب برای چرا تنها هستیم

خیلی جاهای جهان نیمه شب که میشه تازه جستجو برای رفع تنهای شروع می شه. شبکه های دوست یابی ترافیکش به اوج می رسه. یک ساعت که از نصفه شب می گذره تازه جستجوی کلمه پورن به بالاترین حد می رسه. اما پورن هم مشکل تنهای رو حل نمی کنه.

vb-night-alive-1300x500

آدمها از دو نیم شب به بعد دیگه تحمل تنهایی رو ندارند. پورن هم  که دردشون رو درمون نکرد… به تکاپو می افتند و وقتی توفیری ایجاد نمی شه از گوگل می پرسند چرا انسانها تنها هستند. تازه وقتی روی این کلمه کلیک میشه می بینند که « 189 میلیون جواب» صف کشدند که خونده بشن

به پورن سرک کشیدن، بیشتر از هر وقت دیگه توی شب های تعطیل آخر هفته اتفاق می افته. چرا این همه آدم، شب های تعطیل توی خونه اند و نرفتند بیرون؟  تازه بعد از همه اینها، جستجو برای علائم تنهایی ترافیکش توی گوگل زیاد میشه … چه رازی توی شب نهفته که ما رو شدیدا مضطرب می کنه؟ .

شاعر معروف تامس دیلون توی یکی از شعرهایش از خشمی که به خاطر شب شدن وجود داره حرف می زنه. میگه مبادا آروم پا توی شب بگذاری. مبادا بگذاری شب راحت توی وجودت بشینه. با خشم و عصبانیت به استقبال شب برو… با مرگ نور کنار نیا. آشوب کن. خشمگین باش. نگذار شب به راحتی خودش را مسلط کنه…

 

A reading of “Do Not Go Gentle Into That Good Night” by Dylan Thomas.

The poem in full:

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on that sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

 

Why are we all Googling ‘lonely’ at night?

http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/25390/1/why-are-we-all-googling-lonely-at-night

image source

https://patricklonergan.wordpress.com/2013/07/16/conor-mcphersons-_night-alive_-at-the-donmar-warehouse/

More from ماهان طباطبایی

افسرده اید؟ به نیاز قلبی تان گوش دهید

حدود 350 میلیون انسان در جهان درگیر افسردگی هستند. به غیر از داروها،...
بیشتر بخوان