مردان و دلیل علمی برای بی وفایی بعد از هماغوشی

یکی از بزرگترین اتهامات و شکایت از  مردان در طول تاریخ، کم شدن علاقه شدن مردان بعد از هماغوشی است. شاید بخشی از صحت ادعای فوق، ریشه ایی غریزی داشته باشد. برای توضیح این پدیده بهتر است اشاره ایی به نظریه علمی کولریج افکت داشته باشیم

در بین پستانداران و معمولا جنس مذکر اتفاق می افتد که موجود مذکر بعد از رابطه جنسی و رفع عطش میل جنسی، به محض حضور یک  مونث جدید، دوباره سر شوق می آید و این ماجرا بعد از  حضور یک مونث جدید دیگر  دوباره و دوباره برقرار می شود.

وقتی در محیط آزمایشگاه یک موش نر را با چندموش مونث قرار می دهند موش نر بعد از آمیزش با موش های ماده و وقتی که از تاب و توان می افتد و حتی نمی تواند جوابگوی موش های ماده درون فقس باشد به محض اضافه شدن یک موش ماده جدید به قفس، علاقه جنسی اش را باز می یابد. موش نر با وجود بی میلی و با وجود در دسترس بودن موش های ماده ایی که قبلا با آنها سکس داشت فقط به موش ماده جدید رغبت جنسی نشان می داد.

ذکر این نکته مثل همیشه ضروری است که شناخت رفتار جنسی سایر حیوانات نزدیک به بشر، شاید مطابقت و مغایرتی با وضعیت بشر نداشته باشد ولی دانستن فرمان های طبیعی و غریزی، بی ضرر نخواهد بود.

More from ماهان طباطبایی
نگذاریم شخصیت بزرگسال درون ما ساکت باشد
اگر بتوانیم تجسم کنیم که ذهن ما مثل یک صحنه تئاتر تاریک...
Read More