چرا دلداری به خود، آسان نیست

همه ما از مشاهده درد و رنج  و شکست دیگران، ناراحت می شویم. ولی وقتی خودمان درون یک شکست داریم دست و پا می‌زنیم ترجیح می‌دهیم نسبت به خود عصبانی باشیم تا دلرحم.

ما یاد گرفتیم که برای موفقیت، باید اعتماد به نفس داشته باشیم برای همین وقتی شکست را تجربه می کنیم سریع دنبال توبیخ و تنبیه خود می گردیم.

مهربانی به خودمان در لحظات سخت زندگی، خودپسندی نیست. فرار از مسولیت نیست. ترحمِ  تحقیرآمیز نیست. وقتی که اشتباهات سهمگین می کنیم، عشق مان را از دست می‌دهیم یا ورشکست می شویم ما آدم ذلیل و بیچاره ایی نیستیم. ما فقط باید عواقب شکست مان را تحمل کنیم.

قبول کنیم همه ما انسانها ضعیف و شکننده و خطاپذیر هستیم. بپذیریم که اکثریت بشر رنج شکست و از دست دادن پول یا عشق یا آرزویش را تجربه می کند.

به جای اینکه به خودمان نفرت بورزیم یا احساس شرم کنیم و یا خودمان را پنهان سازیم، دست یاری و محبت به سمت خودمان دراز کنیم.

شکستی که خوردیم هیچ عمل غیرطبیعی یا متفاوت با سایر انسانها  نبوده است. همه انسانها اشتباه می کنند و شکست می خورند.

Definition of Self-Compassion

More from ماهان طباطبایی

فیلم « جوکر» شاید برای خیلی‌ها دیدنی و جالب باشد

حرف زدن در باره این فیلم در فرهنگ ایرانی، کمی دشوار است...
بیشتر بخوان