کاریکاتور روز – مرد رمانتیک

almanah-1996-6-L

Written By
More from امید

هر مرد طاسی باید یک کلاه خوب داشته باشد

هنوز ۲۲ سالم نشده بود که موهای سرم شروع به ریختن کرد...
بیشتر بخوان