کاریکاتور روز – مرد رمانتیک

almanah-1996-6-L

Written By
More from امید
عاشقی یک لحظه است اگر اتفاق افتاد که افتاد
تو شلوغی خیابان با چشم‌هایش دنبالم می گشت. دید که هنوز نگاهش...
Read More