با چند ساعت کار در هفته فقیر نیستید

آمار درآمد هفتگی 25 کشور جهان نشان می دهد خانواده هایی که حقوق شان به اندازه حداقل دستمزد رسمی هر کشور است چند ساعت در هفته باید کار کنند تا زیر خط  فقر نباشند. در این میان وضع مردم جمهوری چک از همه بدتر است چون باید 80 ساعت در هفته کار کنند و در آن روی سکه استرالیا و ایرلند هستند که با کمتر از 10 ساعت کار زندگی شان از خط فقر بالاتر خواهد بود. آمار فوق بر اساس دستمزد خانواده های تک نفره پدر یا مادر است که دو فرزند در خانه دارند. BN-IH127_Countr_G_20150506153551

http://blogs.wsj.com/economics/2015/05/06/u-s-minimum-wage-employees-must-work-50-hours-a-week-to-escape-poverty-oecd-says/

Written By
More from امید
هنرمند ایتالیایی و مجسمه حیواناتِ انسان صفت
داستان «مزرعه حیوانات» جرج ارول، اگر یادتان باشد تلاشی بود برای به...
Read More