استفاده از کاندوم در طی تاریخ بشر

در قرن 15 میلادی دکتر ایتالیایی Abrielle Fallopius برای جلوگیری از واگیر سفلیس با نوعی کیسه پارچه ایی که بندی برای گره زدن در قسمت بالا داشته است را بر روی 1100 انسان امتحان کرده است. بعدها استفاده از بخشی از شکمبه گوسفند و سایر دام های اهلی برای ساختن تعداد بیشتر ثبت شده است.

The-earliest-known-image-of-protection-dates-back-to-1000BC-Egypt.
در تصاویر به جا مانده از تمدن مصری ها نوعی از حفاظ نوک آلت مردان ثبت شده است. نقاشی های بر روی غارها نیز با حدس و گمان به استفاده از کاندوم اشاره دارد.

پلاستیکِ کشی در سال 1855 برای اولین بار برای ساختن کاندوم  و برای نجبا و متمولین به کار رفته است. سال 1922 لیتکس وارد سیستم تولید انبوه شده است و در دسترس مردم عادی نیز قرار گرفت. از اواسط 1980 تبلیغات و معرفی کاندوم بعد از واگیر ایدز در رسانه ها مجاز اعلام شد. در حال حاضر فروش کاندوم به بیش از 9 میلیارد رسیده است و انواع بازیگوش تر که ظرافت ها و حساسیت های متنوع را در نظر می گیرد از جمله شب نما بودن و خار داشتن هم به آنها اضافه شده است.

The antique, found in Lund in Sweden, is made of pig intestine and was one of 250 ancient objects related to sex on display at the Tirolean County Museum in Austria in 2006.
The antique, found in Lund in Sweden, is made of pig intestine and was one of 250 ancient objects related to sex on display at the Tirolean County Museum in Austria in 2006.

One_of_the_first_condoms Quality control at the condom warehouse, c.1744.The-antique-found-in-Lund-in-Sweden-is-made-of-pig-intestine-and-was-one-of-250-ancient-objects-related-to-sex-on-display-at-the-Tirolean-County-Museum-in-Austria-in-2006.

Giacomo Casanova tests his condom for holes by inflating it.
Giacomo Casanova tests his condom for holes by inflating it.

This reusable condom dates from the 1950s. Condom manufacturing was revolutionised by the invention of rubber vulcanisation by Charles Goodyear

http://learn.condomdepot.com/learn/condoms-learn/2014-03-07/history-of-condoms/

http://en.wikipedia.org/wiki/Condom

http://andy-history.blogspot.ca/2011/07/history-of-condoms.html

More from مرد روز
خرافات فرار از نگرانی و توکل به شانس
می گویند از زمانی که بشر شروع کرد بر روی دو پایش...
Read More