چهار زن روسپی از رازهای مردان می‌گویند

مردان به مرور از اوائل ۳۰سالگی تنهاتر می شوند. مردان در ادامه بزرگسالی شان، واقعا دوستی ندارد که نقش یک مشاور صمیمی را ایفا کند. یا اگر هم داشته باشند به خاطر احساس شرم، از مشکلات خصوصی شان حرفی نمی زنند.

برای همین، یکی از محل هایی که مردان احساس راحتی می کنند تا پنهان ترین رازهای خود را در میان بگذارند با کارگران جنسی است. آنها چون وقت این زنان را می خرند به خودشان اجازه می دهند تا از احساس تنهایی شان با وجود متاهل بودن بگویند.

مردان راز خود را با این نوع زنان سهیم می شوند و درددل می کنند چون می دانند که به جایی درز نخواهد کرد.

مجله « سلامت مردان» با چهار زن که در حال حاضر یا قبلا روسپیگری یا مغازله سکسی حرفه شان بوده است گفتگویی در این زمینه ها تدارک دیده است:

مصاحبه اول با Penny Trait, بازیگر پورن

4 Sex Workers on What They’ve Learned About Men’s Mental Health

More from مرد روز
شهر مارپیچی اولین نقاشی معروف شدهِ هوش مصنوعی
نقاشی «شهر مارپیچی» اولین تابلوی ساخته شده توسط هوش مصنوعی نیست ولی...
Read More