چهار زن روسپی از رازهای مردان می‌گویند

محقق دانشگاه هاروارد  Niobe Way و نویسنده کتاب « رفاقت پسرانه و رازهای مگو» معتقد است که مردان از نوجوانی به بعد، با وارد شدن به دنیای رابطه با زنان، می آموزند که از دوستی شان با مردان بکاهند.

مردان به مرور از اواخر ۲۰ سالگی تنهاتر می شوند. مردان در ادامه بزرگسالی شان، واقعا دوستی ندارد که نقش یک مشاور صمیمی را ایفا کند. یا اگر هم داشته باشند به خاطر احساس شرم، از مشکلات خصوصی شان حرفی نمی زنند.

برای همین، یکی از محل هایی که مردان احساس راحتی می کنند تا پنهان ترین رازهای خود را در میان بگذارند با کارگران جنسی است. آنها چون وقت این زنان را می خرند به خودشان اجازه می دهند تا از احساس تنهایی شان با وجود متاهل بودن بگویند.

مردان راز خود را با این نوع زنان سهیم می شوند و درددل می کنند چون می دانند که به جایی درز نخواهد کرد.

مجله « سلامت مردان» با چهار زن که در حال حاضر یا قبلا روسپیگری یا مغازله سکسی حرفه شان بوده است گفتگویی در این زمینه ها تدارک دیده است:

مصاحبه اول با Penny Trait, بازیگر پورن

 

4 Sex Workers on What They’ve Learned About Men’s Mental Health