یوتیوپ و اشاعه مرام های جهانی

domestic-abuse-experiment

دنیای انسانی به کمک تکنولوژی ارتباطات، قادر به ثبت رفتارهای ناپسند عمومی شده است و خیلی از سنت ها و اخلاق ها دیگر نمی تواند خصوصی و مخفی بمانند. به همین خاطر، همه کارهای که قرن ها، بدون هیچ شک و تردیدی به صورت عادی تکرار می شد وقتی در تمام نقاط دنیا در معرض عموم قرار داده می شود، غیرعقلانی بودن و ناهنجار بودنش آشکار می گردد.

با ضبط تصاویر تلفنی از خشونتی که پلیس شهرهای امریکا بر جوانان سیاهپوست روا می دارند تا انواع رفتارهای  خصوصی همه انسانها و نمایش آن در یوتیوپ، برای اولین بار این فرصت جهانی فراهم شد تا رفتارهای نامناسب در معرض قضاوت همگانی قرار بگیرند.

یوتیوپ بدون آنکه قراری برایش تعیین شده باشد تبدیل به وسیله ای گشته است که مرز بین عادت های ناپسند خصوصی و عمومی را در هم می شکند و از آن مهمتر همه را به سمت پذیرش رسم و مرام های جهانی می کشاند.

در این آزمایش تجربی، دو بازیگر در دفعات مختلف درون یک آسانسور، نقش مرد خشن و زن مورد آزار قرار گرفته را ایفا می کنند ولی فقط کمتر از 2 درصد افراد نسبت به اذیت مرد واکنش نشان می دهند. بیش از 6 میلیون نفر از سراسر جهان این اتفاق را تاکنون دیده اند و شاید از خود می پرسند چرا این رفتار تکرار می شود و چه کاری می تواند درست باشد؟

More from ماهان طباطبایی
ریشه‌های بدجنسی در آدم‌ها
محققین سه دانشگاه آلمانی و فنلاندی موفق شده اند « ریشه شخصیت...
Read More