کاریکاتورهای تلخ و ناقلا

کاریکاتورها در ذات خودشان ناقلا هستند. قرار است فکر و خیال ها و احساسات ناگفته ما را به تصویر بکشند. آنها با غلو کردن می توانند واقعیت های تلخ را تحمل پذیرتر سازند، بقیه اش بستگی به خودمان دارد که چگونه با این طعنه ها و اشارات شان روبرو شویم.

Molnar(Bobo)Adalbert_Censorship_ROMANIA (NXPowerLite)-L

Molnar(Bobo)Adalbert_The_Uncorrigible_ROMANIA (NXPowerLite)-L SkomacSerbiaPisatower

Lukyanchenko Igor - Sex,Love...-5 (NXPowerLite)-L

abdoli iran fear-L

abdoli iran painter fream-L

AMSTELVEEN

BRAILA 2009 6 Third prize-M

N.Hodja 2003 11 execution-L

PORTO 2005 20 aykanat church god-L

 

http://www.bestcartoons.net/Whats-New/2015/

Written By
More from کیانا

شرط بسته بودم عاشق 10 نفرشان بشوم

حدود 40 سال پیش وقتی که خیلی نوجوان بودم با خانواده ام از مشهد...
بیشتر بخوان