دلایل انسان اولیه برای تجاوز به زنان چه بود

rape_2

گزارش علمی تهیه شده در کتاب تاریخ طبیعی تجاوز  به 5 دلیل بدوی برای تجاوز مردان به زنان در دوران باستان اشاره می کند:

1 – قحطی تعداد زنان

اتفاقاتی نظیر حوادث طبیعی، کوچ گله‌های شکار، خشکسالی، جنگ‌ها و بیماری‌های مسری، باعث کاهش تعداد زنان در گروه اجتماعی می گشت و به اندازه‌ی کافی شریک جنسی برای مردان وجود نداشت. در این گونه شرائط، مردان برای دستیابی به جفت و تکرار نسل، از حربه تجاوز نیز استفاده می کردند.

2 – مردان صدمه دیده  و ضعیف

مردانی که به دلائل مختلف نظیر نداشتن منبع غذایی مشخص، ضعیف و صدمه دیده و مسن بودن، از شانس کمتری برای تداوم نسل برخوردار می‌شدند. یکی از راه های ناگزیر برای تکرار نسل و صیانت ذات شان، انتقال ژن خود، بدون میل داوطلبانه زنان بوده است.

3 – افزایش شانس پدر شدن

زنان نوع بشر و پستانداران مشابه در گذشته‌های دور و قبل از برقراری آیین‌های زناشویی، مثل مردان، برای باردار شدن از قابلیت رابطه‌ی جنسی متعدد هم  استفاده می‌کردند. از همان دوران بسیار قدیم مردان دور و بر برای آنکه از «پدر» بودن خود مطمئن گردند در طی روزهایی که زنان در موقعیت تخمک‌گذاری بودند به زور با آن‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کردند تا شانس تولد فرزند خودشان را بیشتر سازند.

4 – آرزوی تجاوز

۳۰ درصد مردان دنیای معاصر نیز به احتمال ارتکاب به تجاوز در صورتی که جرم محسوب نگردد و برایشان دردسری فراهم نکند فکر کرده‌اند. گزارش‌های زیادی نیز وجود دارد که بازگوکننده‌ی این حقیقت است که مردان در حال خودارضایی و یا ابراز تخیل جنسی به «تجاوز کردن» هم می‌اندیشند.

محققان البته با دقت تمام به این نکته توجه می‌کنند که بین « جبرِ طبیعی» انسان اولیه با شرائط دنیای معاصر فرق بگذارند. دنیا عوض شده است و رفتار بدوی که دهها هزار سال پیش به ناگزیر اعمال می شد نمی تواند توجیهی برای تجاوز در دنیای کنونی باشد.

مورد جال توجه این است که زنان نیز بر اساس ضرورت‌های زیستی و برای جلوگیری از تجاوز، به وسایل تکامل یافته‌تری در بدن خود مجهز گشتند.

 

Jesse Bering, Darwin’s Rape Whistle, Have women evolved to protect themselves from sexual assault? Slate Magazine

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2011/01/darwins_rape_whistle.html

Randy Thornhill and Craig Palmer’s A Natural History of Rape

Neil Malamuth, mushroom-capped shape of the human penis , removing competitors’ sperm 

More from مرد روز
سلفی پا – بهادر و هانی از شفیلد
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More