وقتی خطبه عقد علمی می شود

130639-modern-groom-tuxedos

ییش از 20 متخصصِ روابط زناشویی برای مجله علمِِ روابط می نویسند و سامانتا جول یکی از آنهاست. او همراه همسرش تصمیم گرفته است که به جای عهد های سنتی، سر خطبه عقد، با جمع آوری بخشی از تحقیقات دانشگاهی، به 10 سوگند علمی دست یابند که با زندگی نسل جدید همخوانی داشته باشد. ما چهار تای آنها را به فارسی برگرداندیم.
۱- من سوگند می خورم که به تو احترام بگذارم و قدر تو را آنطور که الان هستی و به هر نحوی که شخصیت تو در آینده رشد و تغییر کرد بدانم.

۲- من سوگند می خورم که پشتیبانِ و محافظ استقلال تو باشم چون با وجود آنکه زندگی ما به هم گره خورده است ولی انتخاب ها و تصمیمات تو متعلق به خودت است.

3 – من سوگند می خورم که با تمام وجود بتوانم آرزوها، امیال و حتی ترس و رویاهای ترا عمیقاً درک کنم.

4 – سوگند می خورم که همواره در جستجوی تحقق آرزوها و نیازمندی های تو باشم نه به خاطر آنکه وظیفه من است بلکه به خاطر اینکه تحقق شادی تو برای من مطبوع و خوشایند است.

سامانتا جول می گوید :« البته گفتن و قول دادن به این سوگندها خیلی آسانتر از اجرا در آوردن آن است چون این سوگند، ازخودگذشتگی واقعی و صمیمی می خواهد. تحقیقات نشان داده است که اگر اعمال مان، در اصل، یک رفتار وظیفه شناسانه و اجباری باشد دیر یا زود دیگر از خودگذشتگی اجباری می شود و بسیار ناراحت کننده… من و همسرم به همین خاطر قول دادیم یا با شوق تمام برای همدیگر ازخودگذشتگی نشان می دهیم ولی برای هر مسئله مشخضی اگر به هر دلیلی احساس مطبوعی نداشتیم انجامش ندهیم.

 

Getting Married? Love Science? Here are Our Ten Research-Based Wedding Vows
http://www.scienceofrelationships.com/home/2013/12/9/getting-married-love-science-here-are-our-ten-research-based.html

More from مرد روز
هر انسان دنیا را آنطور که می‌خواهد می‌بیند
نقاش اهل بارسلونا سینتا ویدال همیشه یک مفهوم مشخص را به تصویر...
Read More