سه ویژگی مرد باسواد

سمبل نوشابه شوئپس Edward Whitehead
سمبل نوشابه شوئپس
Edward Whitehead

آیا با سواد بودن ربطی به درجه تحصیلات یک فرد، کلمات بیشتری که می شناسد یا تعداد کتاب هایی که خوانده است دارد؟

دلایل و بحث های زیادی را می توان نشان کرد که تلاش می کنند تعریفی از مرد باسواد ارائه دهند اما اجازه دهید نظر فردی را برای تان نقل کنم که همه او را به عنوان سمبل نوشابه شوئپس و رئیس شعبه آن در امریکا می شناسند . Edward Whitehead مرد خلاق و متفکری بود و کتابی نیز به نام « چگونه یک زندگی خوب داشته باشید» را به رشته تحریر در آورده است. به اعتقاد او هر مرد باسواد 3 ویژگی دارد که عبارتند از:

قدرت تمرکز دارد

جمله معروف و همیشگی که بچه ها به کار می برند « حوصله ام سر رفته است» در حقیقت درخواست کمک بچه ها از والدین است تا به آنها نشان دهند بازی بعدی یا فعالیت شان چه باشد؟ متاسفانه بسیاری از مردان از این مرحله بی حوصلگی عبور نمی کنند و آغازگر یک بازی یا فعالیت جدید برای خودشان نمی شوند.

دلیلی که بچه ها را مجبور می کند به شکلی مداوم نیازمند سرگرم شدن توسط دیگران باشند این نیست که در اطراف شان اسباب بازی وجود ندارد. آنها حوصله شان سر می رود چون درخواست ها و توجه شان به مسائل مختلف مدام در حال تغییر است. آنها قدرت تمرکز و توجه طولانی ندارند. مرد باسواد قادر است برای اوقات متمادی به یک کار یا سرگرمی یا یک گفتگو و حتی یک کتاب دل ببندد به خاطر اینکه قدرت تمرکز در باره یک موضوع  را در خود پرورانده است.

بی تردید با آمدن تلفن های دستی  که هزاران کار از آنها ساخته است  همه آدم ها همیشه مشغول هستند. مرد باسواد ولی حوصلهاش سر میز غذا یا در جلسه شغلی و یا در اماکنی که فرصت استفاده از تکنولوژی وجود ندارد سر نمی رود چون فرد کنجکاوی است.

مرد باسواد برای همه مسائل پیرامون خوش کنجکاوی نشان می دهد. او مدام مشغول یادگیری  و بررسی است و اگر هیچکس یا هیچ چیز برای برانگیختن توجه اش نداشته باشد به افکار جدی تری سرک می کشد که مدتی است با آنها کلنجار می رود. ذهن مرد باسواد٬ انباشته از ایده ها است و به همین خاطر بیکار و بی حوصله نمی شود.

زنده دل است

مردان باسواد خوش برخورد و شوخ و اهل بزم و گفتگو هستند. آنها اجازه نمی دهند جذابیت و تازه گی گفتگوهای مجلس مهمانی از آب و تاب بیفتد. مرد باسواد می تواند قصه بگوید و از اخبار دنیا و تحقیقات علمی مطلع باشد. او می تواند با هر فرد غریبه ی در باره مسائلی که برایشان مهم است گفتگو کند.

مرد باسواد با دانش روانشناسی آشنا است و می داند که افراد دیگر از مورد توجه قرار گرفتن لذت می برند. او با گوش سپردن به آنها٬ رضایت شان را به دست می آورد.

اشتباهش را می پذیرد

تحقیقات معاصر مدعی است که برخلاف باور همیشگی مان٬ انسان ها زیاد هم منطقی نیستند. بر اساس خطای غیر ارادی « لجبازی ذهنی»٬ روبرو شدن با یک حقیقت جدید که پشتوانه اش تحقیقات و مدارک مستند است برای مان سخت است. ما شاید از تعجب دهان مان باز بماند ولی دست از باورهای مان نمی کشیم.

خطای غیرارادی« همراهی ناشی از تعصب» به ما اصرار می ورزد که از میان اتفاقات ثبت شده علمی٬ آنهایی که باور ما را تائید می کند انتخاب کنیم. خطای غیر ارادی دیگری هم در مغز بشر اتفاق می افتد به نام «ترس از ضرر بیشتر» که مدام ما را  وا می دارد دست از تصمیم یا انتخاب اشتباه نکشیم چون بابت آن هزینه هنگفت پرداخته ایم.

انسان به باورهایش خیلی اعتماد دارد و با قدرت تمام در مقابل ایده های نو از آن محافظت می کند. ناخوداگاه ما٬ به محض روبرو شدن با یک شیوه فکر یا اعتقاد جدید٬ دیواری می چیند تا ما دستخوش تغییر و تزلزل نشویم. ولی مرد باسواد به خاطر دانش و تجربیاتش٬ می تواند از مدتها قبل٬ متوجه شود که بخشی از عقاید و اطلاعاتش اشتباه بوده است و با دلبازی تمام تک تک آنها را با باورهای درست جایگزین کند.

 

The 3 Characteristics of an Educated Man
http://www.artofmanliness.com/2011/10/30/the-3-characteristics-of-an-educated-man/

More from مرد روز
مراسم عروسی مشرک‌ها
بستن دست زوج به همدیگر و حتی پریدن از آتش و جارو،...
Read More