من هنوز باکره هستم

virgin-school-20090526112459_625x352

دو هفته پیش، تولد ۳۳ سالگی ام را جشن گرفتم ولی بعد از این همه سال من هنوز یک مرد باکره هستم. البته منظورم به طور دقیق این است که با یک زن رابطه جنسی کامل نداشته ام. از همان دوران نوجوانی می شنیدم که سکس داشتن عملی است که پسرها را مرد می سازد. برای همین مدتهاست که داستان های ساختگی تهیه می کنم و برای دیگران تعریف می کنم. برای همین هیچکس در پیرامون من خبر ندارد که من باکره هستم. می خواستم بدانم آیا واقعا ربطی بین داشتن سکس و مردانگی وجود دارد؟

الف. شین

الف شین عزیز
خیالت راحت باشد که مرد بودن هیچ ربطی به باکره بودن یا باکره نبودن ندارد. انجام یک عمل جنسی با یک زن به طور خودکار به افراد اعتماد به نفس نمی دهد. بعد از یک سکس، مردان باشعورتر نمی شوند. بر ارزش شخصیت شان یا بر جذابیت شان اضافه نمی گردد.

باکره ماندن بی شک دردسرها و نگرانی های خاص خودش را ایجاد می کند. مردان باکره وقتی به میانه ۳۰ سالگی می رسند احساس می کنند دیگر برای آنها دیر شده است. شاید سکس اعتماد به نفس ندهد ولی نداشتن تجربه جنسی بعد از ۳۰ سالگی، به خاطر توقعاتی که در جامعه وجود دارد شاید باعث عدم اعتماد به نفس شود.

خوشحالم که با اقرار نکردن و مخفی نگه داشتن این موضوع، خودت را در معرض توهین و مزاحمت های ناخواسته قرار ندادی. در ضمن خوب است بدانی در تحقیقاتی که صورت گرفته است خجالتی بودن بیش از حد  را یکی از دلایل اساسی باکره ماندن افراد تشخیص داده اند.

بعضی افراد از هر نوع رابطه اجتماعی حتی دونفره هم می ترسند. بعضی به خاطر تربیت غلط از سکس گریزان می مانند. برای بعضی افراد سکس عملی شرم اور و کثیف  معنی می دهد، تعریف و حسی که ناشی از تربیت خانوادگی و فرهنگی است. در بخشی از ادیان قدیمی، تزکیه جنسی یکی از راه های رستگاری است.

بخشی از مردان و زنان عمدا و تا مادامیکه ازدواج نکنند باکره می مانند و می خواهند این عمل خاص و بسیار خصوصی شان را برای همسر خود نگه دارند. قسمتی از افراد نیز به خاطر حرفه مذهبی شان مجرد و بدون سکس می مانند. مهمترین واکنش منطقی این است که به حس درون خود گوش بدهی و بر اساس نیاز عاطفی و فیزیکی خودت اقدام کنی.

 

Written By
More from بهمن
دو تجربه خواستگاری یک مرد
من مهندس معدن هستم و 31 ساله. برای یک شرکت نیمه دولتی...
Read More