وقتی که حق ندارم عاشق باشم

psichologines-konsultacijos

سنگ صور عزیز
من یک دانشجوی روانپزشک ساکن … هستم و در بخش اورژانس یک بیمارستان٬مشاوره روحی یک مرد ایرانی که همسرش او را ترک کرده است و به شدت افسرده شده بود را بر عهده گرفته بودم. در طی چندین ملاقاتی که در بیمارستان با او داشتم و درست در موقعی که طبیعتا می دانستم خیلی شکننده و پریشان است به گونه ایی غیر حرفه ایی از او خوشم آمد و با به زیر پا گذاشتن همه اصولی که درسش را خوانده بودم به او بیش از مقدار لازم احساس محبت کردم…

نتیجه اش را می توانید حدس بزنید. او نیز به سرعت در این دوران بحرانی از زندگی اش روی رفتار من زیادی حساب باز کرده است و ما چندین بار بعد از ترخیص وی از بیمارستان همدیگر را دیده ایم. سختی ماجرا در این است که همه چیز را می دانم ولی با این وجود٬ کنترلم از دستم در رفته است. می خواستم بدانم نظر شما چیست.

مهدیه

مهدیه خانم عزیز

همانطوری که خودت می دانی معمولا این این نوع دلبستگی ها٬ شروع کننده اش افرادی هستند که موقعیت نابسامان و متزلزل دارند و در زندگی شان خلا ناگهانی ایجاد می شود. برای همین به احتمال زیاد تاکید آموزشی مفصلی نیز در باره این نوع ماجراها در دانشگاه ها وجود دارد. البته موارد شبیه شما هم کم نیستند چون همه این تبادل عواطف به هر حال عادی و طبیعی است. افراد به دلایل و موقعیت های مختلف از هم خوش شان می آید.

خیلی از ما ها در زندگی عادی در لحظات و موقعیت های خاص زمینه و  تمایل بیشتری برای ایجاد رابطه دوستی و عاطفی با دیگران داریم. منظورم این است که با همه دلایل و اصولی که وجود دارد شما کار خیلی غیرعادی مرتکب نشدید. اما ….

اما هشدارها و تاکیدات دوره آموزشی در این باره برآمده از تجارب و تحقیقات مفصلی است که همگی از غلط و نافرجام بودن و از همه مهمتر٬ سواستفاده دانستن ایجاد ارتباط در محیط درمانی نوشته اند. مطمئن هستم برای خطاهای ناگزیر نیز تحقیقات و تکنیک هایی وجود دارد که شما بهتر از افراد عادی می توانید دسترسی داشته باشید.

امیدوارم این امکان را به خودت و او بدهی تا قبل از آنکه ماجرا بیش از حد گسترش یابد و تبدیل به مشکلات ناخواسته شود به راه حل معقول و دلسوزانه دست یابید.

مهدیه عزیز شما و او محق این دوستی و شاید هم عشق نیستید. از این حرفم  آزرده خاطر نشو و به دنبال توجیه و دلیل نگرد. بشر مدتها است که یاد گرفته است با وجود قدرت و انرژی عظیم سکس٬ در بعضی زمینه ها آن را به هر صورتی که شده کنترل کند. جدیدترین پرهیزهای جنسی و عشقی بشر٬ دل کندن از عشق پسر عمو ها و دختر عمو ها بوده است که تقریبا در بیشتر دنیا رعایت می شود..

بهمن

 

Written By
More from بهمن
قصد مهاجرت دارم
من یه مشکل دارم امیدوارم بتونید کمکم کنید من قصد مهاجرت دارم...
Read More