هورمون افزایش وفاداری در برابر زنان جذاب

bo_derekv

فصلنامه روانشناسی بریتانیا تحقیقی را منتشر کرده است که نشان می دهد مردانی که در رابطه زناشویی قرار دارند عمداً از زنان جذاب دیگر فاصله می گیرند. تیم تحقیقاتی به دنبال اثبات این حقیقت بودند که هورمون آکسی توسین یا به قول این روزها هورمون عشق، می تواند در افزایش تعهد مردان متاهل  موثر باشد.

هورمون آکسی توسین هم در حین آمیزش در بدن زوج ها ایجاد می شود و هم در دوره بارداری زنان … هورمونی که قوام بیشتری به یک رابطه می دهد.

در این تحقیق به جمعی از مردان مجرد و متاهل قبل از سنجش، کمی هورمون اکسی توسین تزریق کرده بودند. سپس زنی بسیار جذاب از تیم محققین به جمع شان نزدیک شد و از مردان متاهل و مجرد گروه درخواست کرد بدون رودربایستی به او بگویند در چه فاصله ایی با او باشند احساس راحتی می کنند؟

نتیجه سنجش فوق حکایت از آن داشت که مردان متاهل فاصله مناسب شان با زن جذاب٬ حدود ۶۵ تا ۷۵ سانتیمتر بود و مردان مجرد دوست داشتند در حوالی ۵۰ الی ۶۰ سانتیمتری او باشند.

مدتهاست که دانشمندان از تاثیر هورمون اکسی توسین که در نتیجه رابطه عاطفی بین افراد در بدن ایجاد می شود آگاهند. محققین آزمایش مورد نظر توانستند ثابت کنند اکسی توسین نقش تذکر دهنده به مردان متاهل در برابر زنان جذاب را ایفا می کند.

The Reason You’re Not Into Hot Women Anymore

http://www.menshealth.com/sex-women/hot-women-oxytocin

  Cassie Shortsleeve

More from سعید داورپناه
از شنیدن جوابِ «نه» می ترسم
بارها این جمله و یا مشابه آن را از دوستان مجردم شنیده‌ام...
Read More