پرتره دوران حاملگی

عکاس آرژانتینی Sophie Starzenski در مجموعه جدید آثارش با عنوان « ۴۰ هفته با آینه» تصاویری از بدن حامله خودش را به شکل ساده ایی ثبت کرده است. نیت اصلی او نشان دادن تغییراتی است که بدن یک زن در  دوران حاملگی طی می کند.

photographer Sophie Starzenski 1
photographer Sophie Starzenski 1
With 2 month old son Simon
With 2 month old son Simon

Sophie Starzenski’s website

More from مهرانگیز پاشا

خرافات و اعتقادات انسان باستان ماسکی بود برای تن دادن به ریسک و شانس

قبیله خیلی قدیمی Kantu در جنگل های اندونزی، از جمله اجتماعات باستانی...
بیشتر بخوان