کارتونیست غمگین

کارتونیست اوکراینی Yuri Kosobukin نزدیک به نیم قرن برای هزاران روزنامه و مجله کارتون کشید و بیش از ۱۰۰ جایزه اول فستیوال های کارتون را نصیب خود کرد. شخصیت اصلی کارتون هایش مردی تنها٬ غمگین و کمابیش سنگدل بود. آثارش و موضوعاتی که به آنها می پرداخت توسط بسیاری از هنرمندان کشورهای دیگر مورد تقلید قرار گرفته است. کارتون هایی که در باره مذهب٬ زن و ازدواج٬ ورزش٬ سیاست و فقر کشیده بود از صراحت خاصی برخوردار بودند. او سال گذشته در سن ۶۳ سالگی چشم از جهان فرو رو بست.

kosobukin7e

SANTOMERA 2007.02-KOSOBUKINhumorest 2008 -074- KOSOBUKIN

hansson sweden god-L

hansson sweden noah car animal-M

KOSOBUKIN

More from مهرانگیز پاشا
هیاهو بر سر مانکن های پشمالو
مارک معروف American Apparel شهرتش به ایجاد تبلیغات پر سر و صدا...
Read More