پنج پند زنانه به مردان مجرد

401

سنگ صبور محترم

جشن چهل سالگی ام را با دوستان عزیز، دور از وطن جشن گرفتم. از شما و دوستانم چه پنهان، امسال کمی قلبم گرفته بود. برایم باورش دشوار بود که چهل سال از عمرم گذشته است هر چند تغییر خاص فیزیکی هنوز به سراغم نیامده بود و کوچکترین احساس پیری هم نمی کنم. اما هنوز مجردم و این کمی دلواپس و غمگینم می کند

آدم بدی نیستم ولی تاکنون توفیقِ یافتن یک عشق که همیشه منتظرش هستم را نداشتم. می خواستم بدون رودربایستی و با سیرتی روشن، کمی از زنان برایم بگویی. واقعا می خواهم بدانم در این دوران، زنها چه نوع مردی را ترجیح می دهند. اصلا می خواهم پنچ نصیحت برای هدیه تولد از تو داشته باشم.

شاهین تازه چهل ساده شده

شاهینِ عزیز:

کاملا موقعیتت را تشخیص می دهم. من نمی دانم چه تصوری از زنان داری و یا چه تجربه هایی تاکنون داشته ایی ولی اگر همانطور که غیر مستقیم نشان دادی کنجکاوِ زنان مستقل و وفق یافته با روزگار کنونی هستی این هم پنج پند برای هدیه تولد تو:

1) مطمئن باش چیزهایی که در باره قد و قواره و قیافه مان بگویی را هرگز فراموش نمی کنیم.

2) خودمان هم به اندازه شما دو دل و گیج و مردد هستیم. هم می خواهیم مثل مادران مان باشیم و هم امکان و جرئت متفاوت زندگی کردن را دوست داریم .

3) مرد خوب زیاد است اما این را حتما به خاطر بسپار که جالب بودن هم مهم است.

4) ما هم سکس دوست داریم.

5) خیال نکن ما بعد از دو جلسه آشنایی، نقشه و توقع ازدواج را در سر می پرورانیم. راحت باش. خودت باش. نترس.

کیانا

Written By
More from کیانا
سکس بدون عشق یا Friends With Benefits چیست
سلام سنگ صبور عزیز من دختر ۲۶ ساله‌ای هستم که دوماه پیش...
Read More