عکس های این هفتهِ زمین

زمین کوچک ما همیشه عجیب و سرشار از تناقض فاحشِ زندگی ها و موقعیت های مختلف بوده است. این روزها همه این تضادها همزمان با همِ در برابر چشمان بشر تلاقی می کنند.

زن کرد و تلاشش برای ورود به مرز ترکیه
زن کرد و تلاشش برای ورود به مرز ترکیه
بازی گلف برای متمولین جدید چین
بازی گلف برای متمولین جدید چین

The shoes of a suspected Ebola patient

http://www.theatlantic.com/infocus/2014/09/photos-of-the-week-9-20-9-26/100821/

More from مهرانگیز پاشا

گیج بازی های بهترین پدر دنیا

Dave Engledow: «دختر ما 3 روزه بود که پرستار وی را در...
بیشتر بخوان
  • یاور

    گؤروم قیریلسین الین دؤنسون ای فلک چرخین

    تنزل ائله سین هر گؤن کؤمور کیمین نرخین