کارتونیست ترکیه دلمشغولی هایش مشابه ما است

موضوعاتی که Ahmet Aykanat کارتونیست اهل کشور همسایه ما ترکیه، به سخره می گیرد خیلی آشنا است. او نزدیک به 40 سال است که کارتون هایش را در رسانه ها و فستیوال های بین المللی عرضه می کند و جوایز بسیاری را نیز نصیب خود کرده است. او در حال حاضر بیشتر وقتش را صرف آموزش کارتون به نسل جوانتر هنرمندان ترکیه می کند.

DAEJEON 2007.289-M A.Dogan 2009.143A.Dogan 1996 33 similarKnokke H 1989.26

DICACO 2005.108 Citation - Ahmet Aykanat_big Ahmet_Aykanat2_Turkey

aykanat4beltud_1Ahmet Aykanat /Turkey

 

 

 

 

More from مهرانگیز پاشا

گپ و خنده و قلقلک کوکو با رابین ویلیامز

کوکو گوریلی است که دنیا می شناسد. او بیش از هزار نشانه...
بیشتر بخوان