زن، لباس و حجاب

هاله جمالی نقاشی را در دانشگاه تهران آموخت و تحصیلاتش را در زمینه هنر در لندن انگلیس ادامه داد. برنده چندین جایزه هنری و برگزار گننده نمایشگاه های فردی و گروهی در اروپا است. در این کارش او می خواهد نشان دهد چقدر هویت و برداشتی که از زنان وجود دارد می تواند با لباسی که می پوشند عجین شود. به عبارتی دیگر این پیوند و همرنگی آنقدر قوی است که زن می تواند « فردی باشد که شبیه هیچکس نیست»

انگیزه اصلی هاله جمالی برای این کار٬ جلب توجه نسبت به موقعیت زنان مهاجر با سنت ها و سلیقه های غیر غربی شان است . در ضمن شاید می تواند به موقعیت لباس و حجاب در ایران  مربوط باشد. زن ایرانی ناگزیر است در کنار سلیقه شخصی مربوط به ظاهر خود از قوانین مدیران جامعه هم پیروی کند. تبعیتی که شاید منجر به داشتن دو « ظاهر » یا حتی دو «خود» گردد.

 

More from ماهان طباطبایی

یک تفسیر غیرمذهبی از نقاشی آفرینش آدم

حدود ۵۰۰ سال پیش نقاش معروف ایتالیای مایکل آنجلو این تابلوی دیواری...
بیشتر بخوان