عکاس فقر و غربت

عکس های Matt Black از کارگران فصلی  و مهاجر مزارع، تصاویر کلیشه ایی از فقر نیست که به  پوسترهای ترحم انگیز موسسات خیریه شبیه باشد و به چهره یتیمان و فقرای دستفروش و ولگردان و معتادهای گوشه خیابان ها بسنده کند. او که برای یکی از پروژه هایش تا یک قدمی گرفتن جایزه پولایتزر هم رفته است توانسته  لحظات کارِ طاقت فرسا و تکراری، بدن های کوفته شده و نیازمند خواب را واقعگرایانه ثبت کند.

lae85502411

Matt-Black23-730x486

tumblr_mbuv3f6JTI1qgwmzso1_1280

Matt-Black_web22

1328143654

bp9

Matt-Black23-730x486

 

More from مرد روز
چگونه در هر جمعی احساس راحتی کنید
رمزِ مرکز توجه بودن، قرار گرفتن در مرکز توجه است. شما برای...
Read More