ملاهای مسیحی افراطی در امریکا

نشریه اینترنتی AlterNet در ادامه افشاگری هایش در باره محافظه کاران مذهبی امریکا، تصاویر تابلوهای سر در چندین کلیسای امریکایی که با شعارهای زننده و توهین امیز  مزین شده اند را منتشر کرده است. به نظر می رسد ملاهای  تندرو و تفسیرشان از مذهب، در همه جای دنیا سرشار از خشونت، خرافات و نژادپرستی است.

Pastor Roger Byrd of the Jonesville Church of God in Jonesville, South Carolina اوباما - اوساما... ایا آنها برادرند؟
Pastor Roger Byrd of the Jonesville Church of God in Jonesville, South Carolina
اوباما    اوساما… آیا آنها برادرند؟
Pastor Ricky Patterson of the Valiant Church of God in Cleveland اگر دهنتو ببندی و خفه بشی شاید صدای خدا را بشنوی
Pastor Ricky Patterson of the Valiant Church of God in Cleveland
اگر دهنتو ببندی و خفه بشی شاید صدای خدا را بشنوی
North Carolina to Portland, Oregon تنبلی و فقر پسرعموی همدیگر هستند
North Carolina to Portland, Oregon
تنبلی و فقر پسرعموی همدیگر هستند
St Cyril of Alexandria Church, located in Houston توی رختخواب ( از سر لذت فریادت بلند بشه  که) وای خدااااا  به معنای کلیسا رفتن نیست!
St Cyril of Alexandria Church, Houston
توی رختخواب ( از سر لذت) فریادت بلند بشه که وای خدااااا به معنای کلیسا رفتن نیست
Reverend Dave Allison, of Havens Corners Church in Blacklick, Ohio     Reverend Dave Allison, of Havens Corners Church in Blacklick, Ohio  -- دختری را بوسیدم و خوشم آمد و سر از جهنم در آوردم
Reverend Dave Allison, of Havens Corners Church in Blacklick, Ohio                             دختری را بوسیدم و خوشم آمد و سر از جهنم در آوردم
First baptist Church - Main street برگرد یا در آتش بسوز
First baptist Church – Main street
برگرد یا در آتش بسوز
Reverend Maurice Gordon of Lovingway United Pentecostal Church, Denver, Colorado یهودی ها حضرت عیسی را کشتند. کتاب مقدس
Reverend Maurice Gordon of Lovingway United Pentecostal Church, Denver, Colorado
یهودی ها حضرت عیسی را کشتند.
کتاب مقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written By
More from سام
فوتبال مذهبِ برزیلی هاست
یکی از آشناترین نام هایی که هر مرد و زن و برزیلی...
Read More