صباح و ودیع الصافی دو جواهر موسیقی لبنان

صباح و ودیع الصافی هر کدام بیش از ۳ هزار ترانه خوانده اند و سهم بسزایی در گردآوری ترانه های محلی لبنان داشته اند. صباح هفته گذشته در بیروت درگذشت و سال قبل٬ لبنان عزادار فوت ودیع الصافی بود. دو جواهر آواز لبنان٬ شهرت اصلی شان در بدیهه خوانی ( الموال) بود که زیبایی و مهربانیِ فرهنگ کهنسال عرب و سرزمین لبنان را در خود داشت. گوشه هایی از ترانه دو صدای شان را تقدیم شما خوانندگان و بویژه هموطنان عرب کشور می کنیم.

https://www.youtube.com/watch?v=uooxq-Gzj3I

 

Written By
More from سام
ترانه ایی در وصف جوانی و شیدایی
شیطنت و متفاوت بودن مهمترین خصیصه این ترانه از گروه Final Fantasy...
Read More