غول های لطیف ژاپن

s7

عکاس ایتالیایی عکاس ایتالیایی که کار حرفه ایی اش را در لندن شروع کرده است از ۸ سال پیش با مستقر شدن در ژاپن، توانست به عنوان عکاس  پروژه های مستند، کارهای مختلفی را در سراسر جهان تهیه ببیند. مضمون اصلی خیلی از آثارش تقابل سنت و مدرنیته است. پروژه « غول های لطیف» نیز همان لحن همیشگی آثارش را حفظ کرده است.

s51

در افسانه های ژاپنی با قدمت ۲۵۰۰ ساله، آمده است که نبرد بین دو خدا با نام های  Takemikazuchi و Takeminakata بر سر فرمانروایی یک جزیره بزرگ آغاز شد. پیروزی یکی از خدایان همزمان، منجر به تولد کشور ژاپن و سنت پهلوانی سومو بوده است. از این منظر، افسانه فوق می تواند کمابیش شبیه تولد آرش کمانگیر و سرحدات جدید ایران باشد.

Rishiki (wrestlers) wash themselves with a hose outside Musashigawa-beya.

هر سال ۶ مسابقه بزرگ سومو در کشور برگزار می شود که تقریبا توجه همه ژاپن را معطوف خود می سازد. تعلیم و زندگی در زورخانه های سنتی ژاپن و شیوه زندگی کاهنانه پهلوانان، این حس طبیعی را ایجاد می کند که آنها در معبدگاه زندگی می کنند.

s2

آنها ۶ روز هفته از صبح زود به تمرین و تعلیم کشتی سومو می پردازند. رقابت، زورگویی و گردن کلفتی، بخشی از مرام های آموزشی این پهلوانان است. حرفه ایی بودن پهلوانان و پول زیادی که در این ورزش ملی وجود دارد باعث شده است تا استفاده از داروهای غیرقانونی و قمار به درون این سنت پهلوانی نفوذ کند.

Chef Tagonishiki prepares lunch at Takasago beya.

شایعات، اتفاقات و حتی دستگیری هایی که مربوط به حضور و تسلط باندهای مافیایی ژاپن بر این ورزش باستانی است از محبوبیت کشتی سومو کاسته است. این اواخر سومو کاران مغولستان و هائیتی توانستند چندین رتبه پهلوانی را از چنگ کشتی گیران ژاپنی بیرون بیاورند.

A rishiki (wrestler) drinks outside Musashigawa-beya.

Written By
More from سام
یک سال از زندگی مردان، صرف چشم چرانی می‌شود
برگزار کنندگان  یک همه پرسی در انگلیس، پی برده اند که به...
Read More