ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

یک سال از زندگی مردان با چشم چرانی می گذرد

برگزار کنندگان  یک همه پرسی در انگلیس، پی برده اند که به...
بیشتر بخوان