ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام
اولین موسیقی مشهور الکترونیک – Popcorn
تقریبا همه آدم های دنیا قطعه موسیقی « پاپکورن» را شنیده اند....
Read More