ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

موسیقی اصیلِ بوگی ووگی

در اواسط قرن 19 میلادی برای برده های تازه آزاد شده ایالت...
بیشتر بخوان