ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

آلبوم موسیقی گل های آبی – مرجان فرساد

آلبوم موسیقی « گل های آبی» مرجان فرساد با صدایی که هم...
بیشتر بخوان