ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

7 تصویر «بی خانمان ها» در امریکا

عکاس هلندی Jan Banning سالهاست به عنوان عکاس مستند اجتماعی در رسانه...
بیشتر بخوان