ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

تصمیم گرفتم نگران نباشم که خوابم نخواهد برد

خیلی ساده و اتفاقی، یک شب تصمیم گرفتم نگران نباشم که خوابم نخواهد...
بیشتر بخوان