راهبه معروف آوازه خوان

SingingNun1A

راهبه ۲۵ ساله Suor Cristina نه تنها از برندگان مسابقه بهترین استعداد موسیقی ایتالیا The Voice شد بلکه توانست قراردادی برای تهیه البوم با کمپانی یونیورسال ببندد. البته او قول داده است به سرعت به کلیسا برگردد و به دعا و آموزش مذهبی اش ادامه دهد.

او قبل از تصمیم بزرگ زندگی اش برای تارکه دنیا شدن عضو یک گروه موسیقی راک بود و با دوست پسرش زندگی می کرد. ورود او به انجمن های خیریه برای کودکان فقیر برزیل مسیر زندگی اش را تغییر داد.

او در شب نهایی مسابقه استعدادهای ایتالیل فریاد زد که کاش عیسی مسیح اینجا بود هر چند خدا از آن بالا به ما می نگرد. ترانه ساده و مدل موسیقی پاپ شهری به همراه رقص ساده وی قلب ایتالیایی ها را ربود و ویدیوی ترانه خوانی اش به مرز ۶۰ میلیون بازدید کننده رسیده است.

او در مصاحبه ایی گفته است که رهنمود پاپ جدید فرانسیس را دنبال می کند که مسیحیت کاتولیک را به درون زندگی دنیای معاصر ببریم. در یکی از اجراهایش در واتیکان یکی از اسقف های اعظم واتیکان نقل قولی را عنوان کرد که گفته شده: « اگر ما مرتکب گناه شویم خدا ما را از موسیقی محروم خواهد کرد».

منبع تهیه مقاله

http://home.topnewstoday.org/home/article/13726463/

italian-singing-nun-suor-cristina-wins-voice

Written By
More from سام
گربه های تبریز صاحبخانه شدند
در پارکهای تبریز به کمک فعالین حقوق حیوانات و مسولین، برای گربه...
Read More