ختنه و حقِ فرزندان

The_Circumcision_by_Vincenzo_Catena

دوستی‌ که اخیرا از یکی از شهرهای تانزانیا برگشته بود می گفت متوجه شده بودند که تمام بچه‌های شهر یک گوششان سوراخ است و به آن گوشواره میزنند. پس از قدری پرس و جو می‌فهمد که بچه دزدی در آنجا اخیرا زیاد شده و کودکان ربوده شده در مراسم پیروان برخی‌ مذاهب به پای خدایان قربانی می شوند. از این رو خانواده ها با سوراخ کردن گوش بچه‌ها و به اصطلاح با بی حرمت کردن بدن بچه، او را به سطحی می رسانند که لایق قربانی شدن به پای خدایان نباشد! بنابر این خطر دزدیده شدن نیز ملغی می شود.

اکثر جوامع بشری ولی به سوراخ کردن گوش به عنوان بی‌حرمتی نگاه نمی‌کنند. این روزها سوراخ کردن گوش، ابرو، ناف، لب، زبان و حتا اعضای تناسلی به بخشی از تزئینات بدن تبدیل شده اند.

پیش قضاوتها نیز در مورد افرادی که به این نوع تزئینات علاقمندند، کمتر و کمتر می شود. کمابیش قبول کرده ایم که بدن هر فرد حریم اوست و حق اوست که آنرا طبق سلیقه خود سوراخ کند، آذین بندی کند، نقش و نگار دهد، و یا اگر هم نمی‌خواهد از همه‌ٔ این تزئینات پرهیز کند.

اکثر ما حق هر کس به حریم بدن خود را محترم می شماریم، ولی‌ عجیب است به بچه‌های مان که می‌رسد این احترام رنگ می بازد.

شاید وقتی در اول این نوشته از دزدی بچه ها و  قربانی کردن شان گفتم شما را به یاد مفاهیمی چون خرافات و جادو جنبل انداخت. شاید هم همچون من افکارتان به ختنه کردن پسرها در فرهنگ خودمان معطوف شد.

برای مسلمانان و کلیمیان این تعدی به بدن پسرها از ارکان مهم اعتقادت‌شان است، از این رو بی‌ هیچ تردید و رضایت بچه‌ها، آنان را ختنه می کنند.

بحث شیرین ختنه موضوع بسیار بحث برانگیزی است که احساسات غلیظی در میان حامیان و مخالفان آن برمی انگیزد. حامیان آن فقط معتقدان مذهبی‌ نیستند بلکه گروهی هم به دلائل علمی و بهداشتی موافق نظریاتی هستند که ادعا میکنند جدا کردن پوسته حفاظی آلت مردان، آنها را کمتر در معرض ابتلا به بیماریهای مقاربتی، خصوصا ایدز میگذارد. از اینرو ختنه را انتخابی بهداشتی از سوی والدین می خوانند.

مخالفان ختنه کردن پسرها هم از سه‌ طیف مجزا هستند.  آنهایی که به معتقدین مذهبی‌ عکس‌العمل نشان میدهند و ختنه را عملی‌ خرافی و عقب مانده می خوانند. گروهی دیگر که آمارها و نتیجه گیریهای حامیان علمی‌ ختنه را به چالش میگیرند. گروهی دیگر هم به آن از دریچه حق و حقوق کودکان  نگاه میکنند و ختنه کردن را تجاوز  به حریم بدن بچه‌ها می‌دانند.

حق کلمه جالبی است که در رابطه با بچه‌هایم باید پی‌ در پی‌ به آن باز گردم.

من بشخصه اعتقادات مذهبی‌ ندارم که ختنه پسران را از آن طریق توجیه کند. ولی‌ آیا حق من است که با تکیه به استدلال بهداشتی بودن این عمل، حریم بدن آنها را مورد تعدی قرار دهم؟

بنظر من می‌رسد که این استدلال بر پایهٔ‌های متزلزلی ایستاده است. تصمیم‌گیری در مورد نیازهای روابط جنسی‌ بچه‌ها در آینده چطور می تواند حق من باشد؟ شاید پدران ختنه شده بپرسند اگر فرزندان مان را ختنه نکنیم، وقتی‌ به تفاوت عضو تناسلی شان با پدرانشان کنجکاو شدند چه بگوییم؟

اگر از من بپرسند می گویم، بهترین فرصت است که با پسران خود در مورد اهمیت احترام به حریم بدنِ هر فرد گپی‌ بزنند.

More from مرجان سروش

دنیا تشنه‌ی همکاری است

آموزگاران و پدر مادران را در مهد کودک‌های امروز ببینید: همگی‌ یک...
بیشتر بخوان
 • Aa

  yani migi vaksanam nazanim be bacheha?

  • do you really wanna know!

   دوستان یک مقدار در مورد تاریخ ختنه هم مطالعه کرده باشید بد نیست.
   این متن خلاصه ای از یکی از کتاب های معروف شجاع الدین شفا ست.

   عهدنامه اي كه درباره آلت تناسلي قوم اسرائيل ميان خدا و پيغمبرش امضا شده است، احتمالا عجيبترين عهدنامه تاريخ بشري است، زيرا در اين قرارداد آفريدگار كائنات پيوند خود را با قوم برگزيده خويش در گرو بريده شدن چند سانتيمتر پوستي قرار ميدهد كه خود او آن را بر آلتهاي آنان رويانيده است، و اگر بود و نبود آن تا بدين اندازه مهم بود براي او هيچ اشكالي نداشت كه آنرا اساسأ نرويانيده باشد. تعبيرهاي بعدي علماي الهيات درباره منافع بهداشتي ختنه، صرفأ كوششي براي توجيه اين عهدنامه توجيه ناپذير بوده است، زيرا كه نه خدا پزشك خصوصي قم يهود است ونه ميلياردها نفر مردمي كه از زمان ابراهيم تا كنون ختنه نشده اند در شرايط بهداشتي نا مطلوبتري از ختنه شدها زيسته اند، و اتفاقأ بخش بزرگي از اين ميليادرها نفر از پيروان غير مستقيم همان آييني هستند كه به دنبال پيمان خداوند درباره آلت تناسلي پيروان ابراهيم پا به عرصه وجود ميگذارد. اهميتي كه آلت پسران اسرائيل براي خدا دارد در حدي است كه در ده جاي ديگر تورات نيز موكدأ مورد تذكر قرار گرفته و ظاهرأ همپايه اهميتي است كه تورات براي خروج اسرائيل از مصر و صدور ده فرمان كوه سينا و بناي معبد سليمان در اورشليم قائل شده است. زيرا كه تعهد يهوه به اينكه اسرائيل را قوم برگزيده خود قرار دهد و ارض كنعان را از نيل تا فرات بدو ببخشد و ذريت ابراهيم را به شمار ستارگان آسمان و غبار زمين زياد كند، در گرو اين تعهد متقابل ابراهيم است كه قوم اسرائيل فرزندان خود را ختنه كند. در واقع قوم اسرائيل موجوديت و مشروعيت تاريخي و جغرافيايي و مذهبي خود را در درجه اول به آلتهاي بريده شده پسران خود مديون است. اهميت اين سنت در حدي است كه حتي خداوند خودش در شبي تاريك در بيابان مصر بدنبال پيغمبر اولوالعزمش موسي ميدود تا او را بخاطر اينكه ختنه نشده است بدست خود بكشد.

   فرزندان ذكور يهودي بموجب قانون تورات در روز هشتم تولد ختنه ميشوند، هر چند كه به روايت تورات ابراهيم خودش در 99 سالگي ختنه شده است. موسي نيز تا به آخر عمر خود ختنه نشده است.در ميثاق ابراهيم با يهوه، حتي بردگان خانواده هاي اسراييلي نيز ميبايد ختنه شوند.

   در صورتيكه در “عهد جديد” ختنه يهوديان به عنوان يك رسم ظاهري مذهبي كه خودبخود يعني بدون “ختنه قلبي” ارزشي ندارد از جانب عيسي مورد تخطئه قرار گرفته و تصريح شده است كه كسي كه جسمأ ختنه نشده باشد ولي احكام خدا را بجا آورد حق دارد آنكسي را كه با وجود داشتن كتاب آسماني و نشانه ختنه از شريعت تجاوز ميكند محكوم كند.

   ولي در قرآن اشاره خاصي به ختنه نشده و وحي ويژه اي نيز در مورد آن نزول نيافته است، ولي همانند قوانين توراتي به رسميت شناخته شده است ، زيرا اين رسم با ابراهيم پيغمبر آغاز شده كه در عين پدر اسماعيل يعني نياي اعراب نيز هست.

   سنت ختنه پسران كه خداوند آنرا براي يهوديان و مسلمانان الزامي شمرده ولي مسيحيان را از آن معاف داشته است مانند تقريبأ همه سنتها و شعائر ديگر آيين يهود از تمدنهاي ما قبل توراتي اقتباس شده است. هرودوت ختنه را از سنن فنيقيان ميشمارد، ولي متذكر ميشود كه خود فنيقيان نيز آنرا از مصريان گرفته اند.

   با اينهمه، و عليرغم اين برداشت توراتي كه ختنه فرزندان ذكور اسرائيل ابتكار خاص خداوند يهوه در مورد قوم برگزيده خودش بوده است، مدارك متعدد باستان شناسي و تاريخي نشان داده اند كه اين سنت نيز ، مانند تقريبأ همه ديگر اسطوره هاي تورات، از تمدنها و سنتهاي ما قبل توراتي اقتباس شده است و چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح در مصر و بعدا نيز در كنعان و فنيقيه معمول بوده است، چنانچكه در يكي از نقوش گوري باستاني در نزديكي هرم سكره، مربوط به 2400 سال پيش از ميلاد نحوه اين عمل ختنه در روي پسر بچه اي هشت تا ده ساله بدقت مشخص شده است. اقوام ديگر سامي، منجمله اعراب نيز از دورانهاي كهن با اين سنت آشنا بوده اند.

 • مرجان سروش

  فکر می‌کنید میشود بریدن قسمتی از بدن بچه‌ها و تغییر فرم عضو تناسلی آنها را بطور غیر قابل بازگشت، با واکسن زدن مقایسه کرد؟

  • behnaz

   ghabel moghyese nistand vali dar kenar ham hastand ya’ani dar har do hagh kodak az tasmim da mored badan khodash  zaye mishavad 

  • حاجي

   مرجان جان گذشته از هر بحث پزشكي، عرف و مذهبي اين عمل، پسر نيستي بفهمي ختنه شده اش چه حالي ميده

  • حاجي

   مرجان جان گذشته از هر بحث پزشكي، عرف و مذهبي اين عمل، پسر نيستي بفهمي ختنه شده اش چه حالي ميده

  • حاجي

    طبق آخرين پژوهش‌هاي انجام شده (كه در وبسايتهاي معتبري همچون pubmed و سايتهاي EBM همچون ،اMDconsult ايندكس شده است) بيشترين نسبت ختنه در بين جامعه يهود صورت ميگيرد(99/9درصد) كه بخش عمده در كشور اسرائيل ساكنند
   جامعه كه طبق پژوهشهاي معتبر چزء جوامع هستند كه منشور حقوقي بيمار را بهتر جاهاي ديگه رعايت مي‌كنند
   گذشته از اين بحث به نظر سركار ،والدين بچه بايد منتظر بمونند كه بچه بزرگ شه در موردش خودش شخصا تصميم بگيره؟
   اين در حاليه كه موضوع قيم در كشورهاي پيشرفته هم مطرح ميشه

  • حاجي

    طبق آخرين پژوهش‌هاي انجام شده (كه در وبسايتهاي معتبري همچون pubmed و سايتهاي EBM همچون ،اMDconsult ايندكس شده است) بيشترين نسبت ختنه در بين جامعه يهود صورت ميگيرد(99/9درصد) كه بخش عمده در كشور اسرائيل ساكنند
   جامعه كه طبق پژوهشهاي معتبر چزء جوامع هستند كه منشور حقوقي بيمار را بهتر جاهاي ديگه رعايت مي‌كنند
   گذشته از اين بحث به نظر سركار ،والدين بچه بايد منتظر بمونند كه بچه بزرگ شه در موردش خودش شخصا تصميم بگيره؟
   اين در حاليه كه موضوع قيم در كشورهاي پيشرفته هم مطرح ميشه

  • حاجي

    طبق آخرين پژوهش‌هاي انجام شده (كه در وبسايتهاي معتبري همچون pubmed و سايتهاي EBM همچون ،اMDconsult ايندكس شده است) بيشترين نسبت ختنه در بين جامعه يهود صورت ميگيرد(99/9درصد) كه بخش عمده در كشور اسرائيل ساكنند
   جامعه كه طبق پژوهشهاي معتبر چزء جوامع هستند كه منشور حقوقي بيمار را بهتر جاهاي ديگه رعايت مي‌كنند
   گذشته از اين بحث به نظر سركار ،والدين بچه بايد منتظر بمونند كه بچه بزرگ شه در موردش خودش شخصا تصميم بگيره؟
   اين در حاليه كه موضوع قيم در كشورهاي پيشرفته هم مطرح ميشه

 • مرتضی

  سئوال مهمیه در باره حق ما نسبت بحق دیگران! مرسی

 • Khetnegar

  ببین درسته که بلد نیستی حرف بزنی، ولی بلدی که حرف نزنی!
  چرند ننویس اخوی!

 • Armen

  I think you will find this website interesting 
  http://www.acwf.net/2011/06/01/circumcision/ 

 • behnaz

  من هم به دلایل علمی -که و دو نوع عفونتی که سر آلت را درگیر می کند در یک نوع در یک نوع آن پوست اضافه پشت حلقه قفل شده و مانع رسیدن خون می شود و تولید عفونت و در نهایت قاتقاریا میشود و دیگری پوست اضافه تمام سر الت را می پوشاند و به دلیل عفونت عقب نمی رود و باز باعث تورم عفونت و قانقاریا میشود ودیده ام کسانی را که در بزرگسالی با چند روز درد کشیدن و عمل جراحی وچند روز در  بیمارستان سپری کردن بهبود پیدا کرده اند- پسرم را ختنه کرده ام .من در کشور مدرنی که حقوق کودکان را به رسمیت می شناسد زندگی می کنم و  برخوردی با این موضوع که حق کودک به زیر پا گذاشته میشود با انجام این عمل برخوردی نداشتم بلکه این امر کاملا به تصمیم والدین بستگی دارد . مثل همان واکسن زدن که دوستی هم اشاره ای داشته اند من کسانی را میشناسم که به دلایل اعتقادات مذهبی و گاه چون دقیقا مثل شما فکر می کنند و این عمل واکسن زدن را وحشیانه می دانند  به بچه واکسن نمی زنند و کودک را در برابر میکرب قرار می دهند این هم انتخاب والدین است و کسی نمی گوید باید واکسن را انجام بدهید چون حق کودک است به نظر من باید بعضی از امور را هنوز به انتخاب والدین سپرد کسی مثل شما ازاد است پسرش را نه ختنه کند و نه حتا واکسن بزند چرا که خشونت به بچه اعمال می شود شاید بچه بخواهد دیفتری بگیرد به ما چه که به او کاری داشته باشیم ( البته از نظر شما ) ولی والدینی مثل من هستند که نه از جنبه مذهبی بلکه بیشتر کارهای را با علم و خرد می سنجیم و عمل می کنیم . هستند کسانی که خودکشی زا حق سلب حیات فرد از بدن خود می دانند و می گویند نباید فردی را که خود کشی کرده یا قصدش را دارد نجات دهیم ولی بیشتر کشورهای پیشرفته و ازاد دنیا ختما از خودشکی فرد جلوگیری می کنند  یان بحت فقط به ختنه نیست مثالها زیاد است ولی وقت کم 

 • Bia

  حداقل برو یه سرچ تو اینترنت بزن بعد بیا فواید علمیشو به چالش بکش.الان کاملا ثابت شده که ختنه در جلوگیری از عفونت و مهمتر از اون سرطان الت تناسلی نقش پیشگیری داره و ریسکشو کم میکنه.

 • مرجان سروش

  هر عضو بدن ممکن است در مراحل مختلف زندگی دچار مشکلاتی بشود که
  مجبور شویم از آنها بگذریم. ولی‌ هیچ کس اعضا بدنش را قبل از اینکه مشکلی‌ برایش
  بیافریند قطع نمیکند. این همه مرد ختنه نشده در دنیا یک عمر بدون مسائلی‌ که شما
  مطرح زندگی‌ کرده و میکنند.

 • Boro
 • Boro
 • Boro
 • Ali

  این جوری که شما می گی نباید به بچه ها واکسن زد چون شاید نخواد و موقع مریضی نباید بهش دارو داد فکر کنم شما ها دیگه زیادی رو این چیزها حساسی یا خیلی بیکاری
  توی دنیا مردم از گرسنگی و فقر و هزار تا چیز دیگه در عذابن و شما که دنبال حق هستی ککت نمی گزه گیر دادی به ختنه
  من ندیدم کسی برگرده بگه چرا منو ختنه کردین

 • مرجان سروش

  Boroعزیز  سایتی‌ که مرا به آان رجوع دادید می‌نویسد:
  Currently, the American Academy of Pediatrics does not recommend routine
  circumcision for newborn males stating the evidence was not significant
  enough to prove the operation’s benefit.
  با اینکه از احتمال عفونت و امراض مقاربتی هم هشدار میدهد، می‌نویسد:
  Note: Some studies show that good hygiene can help prevent certain
  problems with the penis, including infections and swelling, even if the
  penis is not circumcised. In addition, using a condom during sex will
  help prevent STDs and other infections.
  این بدیدهیست اگر من سینه خود را در آورم سرتان سینه نمی‌گیرم. هر عضوی احتیاج به مراقبتها ی لازم دارد. اگر آنرا ندیده بگیریم میتواند  مشکل پزشکی‌  ایجاد کند. اینها هیچ کدام قطع عضو را توجیه نمیکند.

  بنظر من تنها دلیلی‌ که ختنه نوزادان در دنیای مدرن قانوناً منع
  نشده این است که نمیتوانند با دو دین بزرگ که به آن اعتقاد دارند در بیافتند.
  اعتقادات قابل بحث نیستند. ولی‌ هیچ مرجع جهانی‌ علمی‌ ختنه کردن نوزادان را توصیه
  نمیکند.

  علی‌ جان، من به شما نمی‌گویم با فرزند خود چه بکنید. به عنوان یک
  پدر یا مادر باید بنا به وجدان خود بهترین تصمیم را بگیری. همانطور که دوست عزیز
  قبلا گفت، ما قیم بچه‌ها هستیم. مسئولیت بزرگیست. هر کس طبق وجدان خود با حسن نیت
  باید عمل کند. مثل دوست دیگر ما بهناز خانم، که با اطمینان خاطر فرزندان خود را
  ختنه کرده و هیچ تردیدی ندارد که کار درستی‌ کرده و خوبی‌ فرزندان را در نظر
  داشته. دیگران ممکن است وجدانشان به آنها اجازه ندهد که نوزادشان را ختنه کنند و
  احساس کنند این تصمیم باید اول مورد قبول فرد ختنه شده قرار بگیرد.

  • اعتماد

   با همین دست فرمون بری، به این نتیجه هم میرسی:
   واکسن هم نباید، در خیلی از موارد کودکانی که واکسن میزنن دچار تب میشن، و مجبورن دوره ای از نقاحت رو تحمل کنن
   در حالی که میشه به جاش با رعایت بهداشت، و مثلا شستن مرتب دستها تا حد زیادی از بیماری دور نگه داریم 😐
   دوست عزیز، ختنه هم مانند واکسن، نه تنها بهداشت فردی بلکه سطح بهداشت عمومی رو هم بالا میبره

 • Naranj

  من واستون از تجربه خودم به عنوان مادر  یه پسر ۶ ساله مینویسم:
  من در آلمان زندگی‌ می‌کنم وقتی‌ که پسرم به دنیا اومد همهٔ اطرفیان
  ایرانیم راجع به ختنه میپرسیدن و توصیه میکردن که حتما این کارو انجام
  بدیم.به همین دلیل منم شوهر اروپاییم رو راضی‌ کردم که هر طور شده این کارو
  انجام بدیم.اما پیش هر متخصص کودکی که می‌رفتیم این کار رو توصیه
  نمیکرد.میگفتن به دردسرش نمی‌ارزه.چون احتمال اینکه به خاطره ختنه نشدن
  مشکلی‌ واسش پیش بیاد خیلی‌ کمه …..
  بالاخره با وجود دودلی همسرم تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم.به
  خاطره اطمینان از اینکه این کار به درستی‌ انجام بشه به ایران اومدم  که
  تجربه بیشتری از این کار هست.و در تهران پیش بهترین پزشکی‌ که میشد وقت
  گرفتم.آقای دکتر ریئس بیمارستان مفید(کودکان) در تهران بود و یک مدرک تخصص
  جراحی کودکان و فوق تخصص کودکان از آوک داشت!در مطب لوکسش با قیمتهای نجومی
  از بیمارش پذیریی‌ میکرد!
  زمانیکه پسرم رو واسه ختنه بردیم حدودا ۵یا۶ ماهه بود.یک بچه با نشاط و
  شاد.عالی‌ غذا میخورد و هروقت که وقت خوابش بود به روش اروپاییها فقط کافی‌
  بود که بذارمش توی تختش تا خودش آروم بخوابه.بدون هیچ گریه یا بهانه گیری
  بازی میکرد تا خوابش می‌برد….
  روزی که ختنه شد رو خوب یادمه…..با پدر و مادرم رفتیم اونجا.وقتی‌ که
  روی تخت دست و پاهشو گرفته بودنو یادم نمی‌ره.چطور تقلا میکرد که خودشو از
  بین اون دست‌ها نجات بده.توی نگاهش یه عالمه سوال بود که چرا کسایی که
  دوسشون دارم منو دارن شکنجه می‌کنن؟چرا دارن دردم میارن؟؟؟چرا بهم دارن
  خیانت می‌کنن؟؟؟
  خلاصه این کار که تمام شد به خونه برگشتیم و طبق دستور دکتر بچه رو باید
  ۱۰ دقیقه توی لگن آب و ۱ قاشق نمک میذاشتیم.ولی‌ من اصلا دلم نمیومد روز
  زخم عزیزم نمک بپاشم.برای همین باز با دکتر تماس گرفتیم که آیا واقعا این
  کار لازمه و ایشون تاکید کردن که بله برای زودتر خشک شدن زخم و جلوگیری از
  عفونت لازمه!
  همین که اینکارو کردیم طفلکم از درد هوار می‌کشید و ما به زور توی لگن
  نگهش می‌داشتیم!بعد از چند دقیقه متوجه شدیم که زخم خیلی‌ متورم شده و دور
  تا دور آلتش بد کرده،تا جایی‌ که ممکن بود بخیه‌ها بشکافن.بچه رو بردیم مطب
  ولی‌ گفتن نرماله و خوب می‌شه.
  آون شب رو بچه تا خود صبح نخوابید و گریه کرد.هر از گاهی ضعف میکرد و تن
  کوچیکش از شدت درد عرق میکرد و بعد باز گریه.اصلا چیزی نمی‌خورد.روزهای
  بعد زخمش بهتر که نشد هیچ خونریزی هم کرد.به نظر پزشک خودش همه چیز عادی
  بود.ولی‌ من میدیدم بچّم داره نبود می‌شه،.پیش چند پزشک دیگه رفتیم.گفتن که
  متأسفانه پوست رو اولا که زیادی برداشته و دوما اصلا نباید در طول ۲۴ سات
  اول زخم با آب تماس پیدا میکرد.خلاصه بهتون بگم که بچه بیشتر از اینکه از
  لحاظه جسمی‌ آسیب ببین از نظر روحی داغون شد.دیگه آون بچه آروم و شاد
  نبود،انگار دیگه به هیچکی اعتماد نداشت.اصلا نمیخوابید یا بد می‌خوابید.بد
  غذا هم شده بود.خیلی‌ بهانه گیر و نقو نقو شده بود.انگار یه خشم بزرگی‌
  داشت.نمیدونم چطور براتون بگم.فقط میدونم از آون روز بچه من کلا عوض شد و
  این بی‌اعتمادی و خشمش هنوز بعد از سالها باهاشه….
  بعد از مدتها که زخمها خوب شدن تمام دور آلت گوشت اضافه آورد و سر آلتش
  عجیب و زشت شد.دکتر میگفت که باید عمل بشه تا گوشت اضافی رو بردارن و از
  طرف دیگه چون موقهٔ ختنه زیاد از حد پوست رو بریده بودن کار رو مشکلتر
  میکرد.از طرف دیگه موقهٔ ادرار کردن این کار بخوبی انجام نمی‌شد و کاملا
  تخلیه صورت نمیگرفت و همین باعث عفونت ادراری میشد.سومین مشکل هم این بود
  که بیشتره روز آلتش به صورت نعوظ بود.
  بالاخره پسرم رو بعد از ۱ سال جراحی کردن.۳ روز بیمارستان بستری
  بود.عملش زیاد ساده نبود و میتونید تصور کنید ۳ روز بستری بودن همراه با
  درد برای یه بچه کوچیک چطور میتونه باشه.
  خوشبختانه مشکلش الان حل شده و شکلش هم تقریبا نرمال شده.ولی‌ می‌شه دید
  که پوستش زیادی برداشته شده.امیدوارم با گذشته زمان بهتر بشه.
  الان هم برای بار دوم باردار هستم.این بار هم صاحب یه پسر میشیم.نمیدونم
  با این تجربه‌ای که از ختنهٔ پسر اوّلم دارم آیا هنوز هم می‌تونم در مورد
  ختنهٔ بچه بعدی فکر کنم!؟؟

  • Hamvatan111

    بچه بدبخت گیر سنگدل خرافاتی مثل تو که اصلا اسمتو مادر نمیشه گذاشت افتاده – دیگه توبه نکردی از ختنه پسر اول واقعا که……….

   • naranj

    moteassefam ke inghadr rahat va bedune hich shenakhti be khodet ejazeye ezhare nazar va tohin be digaran ro midi jenabe hamvatan!!

  • ‫تلویزیون ملی‬‎

   عجب زن خرفتی هستید خانم نارنج !

  • نسیم

   خانم من کاری به اینکه ختنه خوب هست یا نه ندارم. مطمئنا شما مادر خوبی هستید و سعی کردین بهترین کار رو برای فرزدتون انجام بدین. ولی اگه اجازه بدین باید بگم چندتا اشتباه توی این کار داشتین. اول اینکه

 • Marjansoroosh

  Naranj

   عزیز، موضوع بحث این نیست که آیا ختنه درست است یا نه. موضوع این است که
  آیا ختنه نوزادان درست است یا نه. بنظر من
  ختنه نوزادان ناحق است. باید به آنها حق انتخاب داد. وقتی‌ بزرگ شدند میتواند
  امتیازات آن را در مقابل هزینه‌اش بسنجند و اگر مایل بودند براحتی این کار را خود
  انجام دهند.

 • Naranj

    bale hagh ba shomast majansorooshe aziz,vali man ba tavajoh be nazarate baazi dustan behtar didam ke tajrobeye khoamo benevisam ta kesi dige khatne ro ba ye vaksane sade moghayese nakone va ehtemale risk ro tu har chizi bede…..

 • مرجان سروش

  ممنون از صراحت شما. همانطور که گفتید تصمیم در مورد ختنه کردن
  فرزندانمان تصمیم پیچیده و مهمی‌ است و باید دقیقتر در مورد آن فکر و تامل کنیم.
  یک قسمت بزرگ این تعمق هم در نظر گرفتن ریسکها ی این عمل است.
   

 • Sarahezad

  “ختنه کردن دختر بزرگترین ثوابی است که از یک عمل مستحب نصیب یک پدر می شود”  
  به راستی چرا ما دختران خودمان را پس تولدشان در ایران ختنه نمی کنیم؟ پاسخ آن ناآگاهی است یا پافشاری کردن روی حماقت هایی چون این :دخترها نیاز به ختنه ندارند.
  اگر واقعاً این طوری است پس چرا عفونت ادراری در دختربچه ها چه در نوزادی و کودکی و چه در جوانی آنقدر شایعه است؟
  دختر ها از نوار بهداشتی استفاده می
  کنند. این بدان معنا است که شرایط نگهداری دستگاه تناسلی در زنان مشابه بچه
  ای  که پوشک میشه. پس ختنه می تواند از تجمع میکروب ها در آنها  جلوگیری
  کند. فاصله بین سوراخ معقدکه آلوده به باکتری های مدفوعی چون ای کولی
  است،سوراخ واژن که خون کثیف ماهیانه از آن خارج میشه، سوراخ ادراری، و
  برجستگی چوچوله اندک است و به آسانی هر کدام از این مواد می توانند زیر
  پوست چرئکیده ای که چوچوله را پوشانده پنهان شوند. زیر خود این پوست هم
  مانند پیش پوست پسرهای ختنه نشده ماده سفید اسمگما تجمع می کند. فقط یک
  فرهنگ از رویحماقت می تواند باین همه دلیل باز هم انجام ختنه صحیح نوزادا
  دختر را نپذیرد!!!!

  در مثله کردن زنان( ختنه زنان در
  سایت های فارسی) ، لب های کوچک فرج و کلیتوریس بریده می شوند و بعضی اوقات
  لب های بزرگ به هم دوخته می شود.

  اما ختنه کردن پوست اضافی و چروکیده
  کلیتوریس(hoodectomy)، باعث آشکار شدن سر کلیتوریس برای همیشه مشود و هیچ
  آسیبی به لب های فرج و کلیتوریس ایجاد نمی شود.
   ختنه کردن پوست چروکیده پوشاننده سر
  کلیتوریس(چوچوله) توسط جراحان معتبر پلاستیک با هزینه بسیار گران(5 میلیون
  تومان برای هر زن بالغ در آمریکا) برای دختران نوزاد در مالزی (بسیار
  ارزان)  و زنان بالغ   در آمریکا و هندوستان، ترکیه، انگلیس، آرژانتین،
  روسیه انجام می شود… متفاوت از مثله کردن جنسی زنان در آفریقا و اندونزی
  است.  متاسفانه در سایت های فارسی فقط درباره  مثله کردن جنسی زنان در
  آفریقا صحبت می شودو آنرا به عنوان ختنه زنان معرفی می کنند.
   

  ترجمه بخش هایی از فواید ختنه کردن زنان   داده شده:الف) یه عنوان یک جراحی رفع کننده مشکل رسیدن به لذت جنسی   افزایش  تعداد دفعات رسيدن به ارگاسم در زنان در هر رابطه جنسی
  -افزايش سرعت رسيدن به (کاهش زمان) ارگاسم در زنان در هر رابطه جنسي به علت آشکار پودن سر کلیتوریس
  – تحريک آسان کليتوریس و رسیدن به اوج لذت جنسی در زنان به علت پنهان نبودن در زیر پوست کلاهکی سر کليتوریس 
  ——————————————————————————–
  ب) به عنوان یک جراحی اورژانسي اورولوژی در حفظ بهداشت
  – جلوگیری از سوزش و خارش ناشی از خشک شدن اسمگما در زیر پوست کلاهکی سر کليتوریس هنگام پوشدن شلوارهای تنگ
  – کاهش حساسیت بیش از  و تحریک پذیري
  دردناک کلیتوریس (خصوصاً در تحریک مستقیم  خود کلیتوریس)  ناشی از تنگی
  (فیموسیس) پوست چروکیده وکلاهکی سر کليتوریس و عدم خروج کلیتوریس از این
  کلاهک به علت تنگی
   ناپديد شدن اسمگما )ماده سفید پنيری
  شکل انباشته در زیر foreskin مردان  و clitoral hood از زنان) در 
  زنان                                                                                                                                                                                                    
  افزايش بهداشت به جهت نبودن پوست کلاهکی سر کليتوریس و کاهش آلودگی با خون ریزی ماهیانه و ادرار   ج) به عنوان یک جراحی زیبایی
  -افزايش زيبایی در ظاهر کليتوریس و دستگاه تناسلي زنان در برای میل و رقبت بیشتر  تحریک زبانی کلیتوریس توسط معشوقه
                                                      با تشکر، سارا ایزدی
                                                     sarahezad@yahoo.com

  • اعتماد

   دمت گرم
   اطلاعات خیلی خوبی بود
   واقعا آدم عاقل به فکر فرو میره، به نظر من که هر چیزی برای سلامتی مناسب باشه انجام شدنش نه تنها درست بلکه لازمه
   اینی هم که میگن ختنه کردن پسرا تعرض به بدن اونها هست، چرت محضه.
   اگه اینطور باشه که جراحی های دیگه ای که باید در مورد بچه ها انجام داد چی؟
   به نظرم نفرتی که بچه ها از مسواک زدن دارن (اونم هر شب) بیشتر از جراحی ساده ای مثل ختنه است، پس اگر میخواید ختنه کردن رو زیر سوال ببرید، به کودکان باید حق انتخاب در مورد مسواک زدن هم بدید 😐

 • Sarahezad

   فواید ختنه کردن پوست اضافی روی چوچوله زنان  
  الف) یه عنوان یک جراحی
  رفع کننده مشکل رسیدن به لذت جنسی   افزایش  تعداد دفعات رسيدن به ارگاسم
  در زنان در هر رابطه جنسی

  ب-افزايش سرعت رسيدن به (کاهش زمان) ارگاسم در زنان در هر رابطه جنسي به علت آشکار پودن سر کلیتوریس
  ج- تحريک آسان کليتوریس و رسیدن به اوج لذت جنسی در زنان به علت پنهان نبودن در زیر پوست کلاهکی سر کليتوریس

  • نسیم

   تا اونجایی که من از مستندی که از BBC پخش میشد فهمیدم، ختنه کردن زنان عملاً ناقص کردن عضو تناسلی زن هست و در بسیاری از موارد امکان رسیدن به ارگاسم رو از بین میبره. تعجب میکنن همچین چیزهایی رو بدون هیچ منبعی همینجوری نوشتین!
   اصلاً علمی یا حتی منطقی نیست. فک میکنم شما متاسفانه فقط مغرضانه نوشتید.

 • Sarahezad

  خانم مرجان سروش با پوست اضافی که روی کلیتوریس شما را می پوشاند آیا مشکلی نداری؟
   نترس نمی خوام ببرم ختنه ات کنم!

  • مینا

   سلام خانم سارا شماه خودتون ختنه شدید؟؟؟

 • Marjansoroosh

  هر فرد بالغ حق دارد با بدن خود هر طور که می‌خواهد رفتار کند. موضوع
  مورد نظر من فقط این است که ختنه بچه‌ها وقتی‌ بدون آگاهی‌ آنها انجام میشود حق
  آنها را پایمال می‌‌کند.
   

 • Galb

  حرف شما درست، ولی به نظر من استدلال آخر شما استدلال محکمی نیست. مثلا ممکنه یکی این استدلال رو تعمیم بده. آیا ما حق داریم به بچه واکسن بزنیم؟ آمپول بزنیم؟ آیا تزریق تجاوز به حریم بدن بچه نیست؟ آیا دارو دادن؟ آیا حق انتخاب ورود میکروب و بیماری به بدن بچه به دست والدین باید باشد؟ یا نه؟ خب به هر حال، حالا یا به درست با یه غلط اگه مثلا انجام ختنه می تونه فواید پزشکی داشته باشن، پدر و مادر حق دارن در موردش تصمیم بگیرن. همونطور که در مورد واکسن زدن تصمیم میگیرن. همونطور که از وورد بچه به محلی که احتمال تجاوز به کودک هست جلوگیری می کنن. همونطوری که از نزدیک شدن بچه به پرتگاه جلوگیری می کنن. خب مثلا همین جلوگیری از نزدیک شدن بچه به پرتگاه، می تونه مصداق صریح تجاوز به نوع خاصی از حریم خصوص افراد تحت عنوان Spatial privacy باشه. خب دوست من، نمیشه که به این راحتی استدلال کرد که. به هر حال بچه به دلیل ناتوانایی ها و عدم تکامل تصمیم و اختیارش، درصد زیادی از اختیاراتش در دست پدر مادرشه. بنده اصلا نمیگم درسته یا غلطه. من کلا بحثم در مورد نحوه استدلال شماست. 

 • white&black

  واکسن زدن آماده سازی بدن برای مقابله با بیماریهای کشنده هست و یا بیماریهایی که از مرگ بدترند ” فلج اطفال ،هپاتیت و…” ختنه برگرفته از ادیان هست چرا به زور مزایا آنرا باید بپذیریم ؟! ساده و مثل همیشه بگیم یک سنت هست.جالبه که در مورد ختنه دخترها در کشوری مثل اندونزی خود خانمها و مادران با تعصب شدید انجام اینکارو درست میدونن اما در ایران این سنت را وحشیانه میدانند ..ختنه پسران هم همین مصداق را دارد. و اگر فکر میکنید این مزایای پزشکی که فرمودید درمورد ختنه دختران صادق نیست باید بگویم خیر حتی 100 برابر بیشتر از پسران صادق هست .چرا دختر و خواهر خودتان را برای اینکار پزشکی ترغیب نمیکنید .موضوع خیلی ساده هست باکتریها عاشق تکثیر در محیطی با این شرایط هستند 1-تارک 2-فرو رفته 3-نمدار 4-گرم 5-سرشار از موادی که بعنوان غذا از آن استفاده میکنند . و دقیقا آلت خانها به دلیل فیزیک خاص خود تمامی این شرایط رادارد .100 برابر بیشتر از پسرها .چی شد واسه خودتون اخه واسه دیگران خوب ؟:)))))

 • محمد

  …. آخه تو که اطلاعات نداری مجبوری مقاله بنویسی؟ خب حداقل برو بخون بعد بیا مقاله بنویس. دلایل بهداشتی دلیل اصلی هست که دینتهای مختلف این عمل رو درست می دونند. یهودی مسلمون و حتی بهاییت ختنه رو کامل درست می دونند. پس ببند گاله رو.

  • مایک

   شما هم اطلاعات داری ولی ظاهراً ادب و شعور کامنت گذاشتن نداری که با این لحن نوشتی!

 • امیر

  تمام کامتهای دوستان را خواندم هر کس نظر جالب و قابل دفاع خودش را داشت …. فقط این نکته را اضافه کنم که کسی بهش اشاره نکرد از نظر کسانی کمی علمی تر به قضیه نگاه میکنند خاطر نشان میکنم دانشمند بزرگ انگلیسی چارلز داروین نظریه مطرح کرد که بعدها با پیشرفت علم و شرایط ازمایش علمی به تایید تمام دانشمندان علوم رسید و ان نظریه تکامل بوده چیزی که معلوم گونه فعلی انسان چیزی حدود پنجاه و یا هفتاد هزار سال از گونه انسان ناندرتال شبیه میمون جدا شده و سیر گونه تکامل دیگری را با توجه به شرایط اقلیمی پیش گرفته و این تکامل در شرایط مختلف اقلیمی به انواع گوناگون انسان که ما میبینیم شکل گرفته همانند فرقی که بین انسانهای شرق اسیا خاورمیانه شمال اروپا … تمام این گونه ها از نظر فیزیکی تفاوتهایی دارند که داروین به ان انتخاب طبیعی میگوید …. به موضوع ختنه بر میگردم کسانی که اعتقادات مذهبی و یا سنتی دارند روی سخنم نیست چون در اصل بحث تکامل را خود به خود نمیتوانند قبول داشته باشند ….من به تصمیم انها برای ختنه فرزنئانشان احترام میگزارم… روی سخنم با دوستان دیگر است باید این نکته در نظر بگیرید انتخاب طبیعی تکامل بشر در حال حاضر ان را به ایجا رسانده که این فیزیک بدنی برای بقا و حیات بشر لازم است و این فیزیک به مرور زمان در حال تغییر و تکامل است ولی بحث ختنه موضوعی مذهبی و شالوده ذهن انسان در حدود سه هزار سال تا به امروز برای اقوام یهودی و بعد از ان مسلمان بوده … اگر همچین تغییری در نوع الت تناسلی برای مرد یا حتی زن لازم بود به مرور به این شکل تکامل پیدا میکرد … پس فقط ختنه نوعی مسئله سرفا تزیینی و نا لازم برای بدن است … بر فرض اسلام تمام کره زمین را فتح کند و تمام مردم جهان مسلمان باشند و لازم الختنه ایا مردان ساکن کره جنوبی با میانگین الت 12 سانت با مردم کاستاریکا ویا عربستان با میانگین 40 سانت هر دو لازم به ختنه هستند جواب خیر است پس زیاد مسئله لزوما بهداشت توجیه مناسبی نیست چون در دنیای امروز با این همه لوازم بهداشتی و لوسیون دیگه کسی از عفونت دچار بیماری الت تناسلی نمیشود … به نظر من در انتخاب طبیعی و تکامل بدن انسان دست نبریم انسان دوپای امروزی تقریبا با هر توجیهی همه چیزو در طبیعت خراب و نابود کرده دیکه با این یکی کاری نداشته باشید

 • سمیه

  من پسرم رو در 47 روزگی ختنه کردم چون گفتن که بزرگ تر بشه سخت تر میشه اصلا جیغ هاشو اون روز یادم نمیره و اینکه از اون موقع گریه کردن و جیغ زدن یاد گرفت کاش دست نگه میداشتیم خودش تصمیم بگیره