یک سال از زندگی مردان، صرف چشم چرانی می‌شود

manlooking_1455756c

برگزار کنندگان  یک همه پرسی در انگلیس، پی برده اند که به طور متوسط مردان بین ۱۸ تا ۵۰ ساله، ۴۳ دقیقه از روز خود را صرفِ زل زدن به حدود ۱۰ زن می کنند. جمع آن می شود ۱۱ ماه و ۱۱ روز …

زنها نیز به طور میانگین ۲۰ دقیقه در روز صرف  نگاه کردن به حدود ۶ مرد می نمایند.

نتیجه سنجش از ۳ هزار مرد نشان می دهد که سوپرمارکت ها، بیشترین محل تردد چشم شان برای یافتن خانم هایی است که توجه شان را جلب کند.

۴۰ درصد زنان اقرار کرده اند که در اولین نگاه، توجه شان به چشم مردان است و همین تعداد، مردان اعلام کرده اند که در وهله اول، چشم شان بر روی بدن زنان تمرکز می بابد.

البته بیش از نیمی از مردان و زنان گفته اند که از شرم صورت شان سرخ شده است وقتی طرف مقابل متوجه دید زدن شان شده است.

۱۰ درصد به هم خوردن رابطه ها به خاطر دید زدن و بحث پیرامون آن بوده است.

جالب تر اینکه یک سوم انگلیسی ها رابطه شان را با افرادی شروع کردند که با دید زدن متوجه شان شده بودند.

 

Men spend a year staring at women
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5970007/Men-spend-a-year-staring-at-women.html

.

Written By
More from سام
هومن اژدری خوب می خونه
این روزها شنیدن یک ترانه همراه شده با یک عالم ماجرا که...
Read More