چه چیزی ما را از سایر حیوانات متمایز می کند؟

محققان دانشگاه آکسفورد قسمتی از مغز انسان را شناسائی کرده اند که بنظر می رسد متفاوت از مغز اقوام بسیار قدیمی ما ( شامپانزه ها ) می باشد. این منطقه مشخص شده در مغزِ جلو پیشانی، دخالت مستقیم در تصمیم گیری های پیچیده نظیر آینده نگری، تطبیق پذیری و یادگیری از دیگران دارد.

CFBF65DD-4B84-4FBD-9CA04B93CF24A153

پروفسور Rushworth توضیح می دهد:« مغز مانند شبکه در هم تنیده ایی از کاشی های رنگارنگ است که اجزا آن با هم در ارتباط متقابل هستند. ما می خواهیم ناحیه بسیار مهمی از ventrolateral frontal cortex مغز که فقط در انسانها و بعضی از خانواده میمون ها توسعه یافته است را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه تعداد شبکه به هم پیوسته در کنار هم قرار گرفته و وظائف هر کدام چیست و چگونه اطلاعات به هر کدام منتقل می گردد؟»

در بخشی از تحقیق مزبور آمده است که محققین پروژه توانستند در همه انسانها، مغز جلو پیشانی را به 12 بخش تقسیم کنند و برای هر کدام نیز کاربردهای اصلی در نظر بگیرند. ویژگی هر کدام از این نواحی آنقدر ظریف و دقیق است که آن را به صورت هویتی مشابه « اثر انگشتِ یاخته ایی» مقایسه کرده اند. 12 اثر انگشت یا شبکه موزائیک واری که قادر هستند نماینده ویژگی های متفاوت این بخش مهم مغز باشند. در این مرحله از طبقه بندی و شناسایی مغز بود که تیم مزبور آنها را در برابر سیستم مغزی شامپانزه ها قرار دادند تا تفاوت ها را تفکیک کنند.

در مجموع ، محققان 11 ناحیه از 12 ناحیه را بین این دو گونه ( انسان و میمون ) مشترک یافتند. آنها متوجه شدند که فقط یک منطقه از مغز جلوی پیشانی انسان یعنی lateral frontal pole prefrontal cortex، معادلی در مغز میمون ندارد. این همان منطقه ایی از کارکرد یاخته های عصبی است که با آینده نگری، تصمیم گیری، یادگیری و توانایی انجام چند کار همزمان، شناخته شده است.

کاربرد عملی و اولیه این تحقیق می تواند به شناخت شبکه های عصبی و وظائف شان در مهمترین بخش مغز، امکان ترمیم و حتی مداوای سکته و ضربه مغزی منجر شود. این نتایج در ضمن می تواند ما را در مطالعه مسیری که انسان تا به امروز پشت سر گذاشته و بویژه پاسخگوی بخشی از ابهام بزرگ یعنی تفاوتِ انسان با خانواده میمون ها باشد.

Explore further: Primate brains follow predictable development pattern
More information: Comparison of human ventral frontal cortex areas for cognitive control and language with areas in monkey frontal cortex, Neuron, 2014. dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2013.11.012
Journal reference: Neuron
Provided by Oxford University

http://medicalxpress.com/news/2014-01-human-unique-brain-area-linked.html

Written By
More from سرمه

مردانگی در دنیای جدید

استاد دانشگاه نیویورک و رئیس یک مرکز تحقیقات آموزشی Pedro Noguera معتقد...
بیشتر بخوان