سه دلیل برای اینکه به خودتان سخت نگیرید

در درون جمع، محل کار، با خانواده و حتی در خلوت شخصی، حس می کنید آن آدمی نیستید که از خودتان بروز می دهید. گاهی حتی فکر می کنید آدم متقلبی هستید. گاهی حتی به خودتان هم دروغ می گویید. همه اینها برای تان ناخوشایند است و به اصالت خود شک می کنید.

این هم سه دلیلی که به شما کمک می کند هر آنچه که هستید را به عنوان بخشی از واقعیت وجودتان بپذیرید و به خودتان سخت نگیرید:

1 – هویت قابل اندازه گیری نیست

بیشتر آدمها شخصیت درونی و بیرونی خودشان را زیر سئوال می برند. به سنجش ها و تست های مختلف سرک می کشند. افراد اجتماع نیز مدام در حال مقایسه خود با دیگران هستند.

هویت انسانها پیش از آنکه عدد و قیاس باشد و در حساب و کتاب تعیین شده بگنجد یک پدیده چند وجهی و پیچیده است… هویت انسان در حقیقت، به کارگیری صورتک های مختلف در زمانها و موقعیت های مختلف است.

2- خصوصیت های متفاوت داشتن ویژگی انسان است

تصور کنید در جمعی حضور دارید که مشغول بحث در باره یک مسئله هستند که شما هم با آن موافق هستید ولی ناخوداگاه به خاطر جلب توجه یا نشان دادن قدرت منطق و دانایی، حس می کنید که برخلاف عقیده خود نظر می دهید.

شاید این نوع رفتار خودتان را نامطبوع بیابید. اما فراموش نکنید که همه واکنشها بخشی از هویت شما است. می خواهید تصویر خوبی از شما ارائه شود. نیتی که بدون استثنا برخاسته از وجود شما است هر چند با هویت اصلی ای که از خودتان سراغ دارید تفاوت دارد.

 3 – شرم مخرب است

احساس بدی که نسبت به رفتار خود تان دارید شاید به شما این حس را می بخشد که آدم کلک و نادرستی هستید. با این لحنِ نکوهش کننده و شرمگین نسبت به خودتان، از هویت اصلی تان ناراضی می شوید. به خودتان سخت نگیرید. ولی همین که بر وجود خود و مسیر رفتار خود احاطه دارید به خودی خود نشانه یک روح زیبا و تحول پذیر است.

پرهیز از قدرت مخربِ شرم، کمک می کند خودتان را همانطوری که هستید بپذیرید. آشتی شما با ضعف های خصلتی تان برای شما یک هویت دلبازتر و همه جانبه تر درست خواهد کرد.

دانستن این حقیقت که موجود پیچیده و چند لایه ایی هستید نیز بخشی از هویت شما است. این فقط شما نیستید که چند صورتک و ماسک مختلف را در زندگی به ناگزیر یا ناخودآگاه به کار می برید. این تلاش طبیعی در حقیقت بخشی از دفاع عاطفی بدن شما برای بقای هویت کلی شما است.

 

3 Reasons to Embrace Your “False” Self – Not knowing who you are is part of who you are. by Suzanne Lachmann,

http://www.psychologytoday.com/blog/me-we/201312/3-reasons-embrace-your-false-self

http://www.freedigitalphotos.net

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
کاهش تستاسترون مردان در برابر زنانِ آشنایان
همیشه به مردها تلقین شده است که آنها آدم های بی ظرفیتی...
Read More