کارتون روز- تکامل الکلی

برای کارتونیست مشهور روس Igor Smirnov، نوشیدن الکل در جامعه اش از مرز بد و مضر و مسموم کننده هم پا فراتر گذاشته است. از نظر او الکل حتی تکامل بشر را هم از راه به در کرده است.

Igor Smirnov

 

 

 

 

Written By
More from سام

گربه های تبریز صاحبخانه شدند

در پارکهای تبریز به کمک فعالین حقوق حیوانات و مسولین، برای گربه...
بیشتر بخوان