کارتون روز- تکامل الکلی

برای کارتونیست مشهور روس Igor Smirnov، نوشیدن الکل در جامعه اش از مرز بد و مضر و مسموم کننده هم پا فراتر گذاشته است. از نظر او الکل حتی تکامل بشر را هم از راه به در کرده است.

Igor Smirnov

 

 

 

 

Written By
More from سام
یک آهنگساز خاص Jun Miyake
این قطعه موسیقی را برای تان انتخاب کردم تا نحوه متفاوتی از...
Read More