دختران گاوچران امریکا

ما قبلا هم پروژه های عکاسی Ilona Szwarc را معرفی کردیم. نکته مورد توجه در باره این عکاس لهستانی الاصلِ ساکن نیویورک این است که مسیر مشخص و شیوه ابراز ثابتی را برای خودش برگزیده است و وقتی که ظرف و محتوای مورد نظرش همراه می گردد به نظر می رسد پیامش را به زیباترین و ساده ترین شکل ممکن منتقل می کند. در مجموعه جدید « دختران گاوچران» او دوباره به سراغ دختران معمولی امریکایی می رود ولی این بار از شهرها فاصله می گیرد و توجه اش را معطوف دختران مزارع و مناطق بیرون شهر می کند. دخترانی که در مسابقات « رودئو» که ترکیبی از فن رام کردن اسب وحشی و گاوچرانی است شرکت می کنند. مسابقاتی که معمولا مختص « cowboy» هاست.

eb96e6caf69c01bf8d0512ccf54d93eb-large

Szwarc_I-06

Szwarc_I-05

acdc6df212c2782439b54a8ad017e7a6-large

Ilona Szwarc با به رخ کشیدن لباس های پر از گل و جزئیات دخترانه این گاوچرانان، مجموعه ایی با جذابیت های ریزبینانه را به نمایش گذاشت.

dc1e6dfc9e44b67d273811b42b34a1ae-largeبه نظر من تغییر سنت ها و توقعات مربوط به زن و مرد بدور از هیاهو و تعصبات منفی، با همین تلاش های کوچک انسجام می گیرد. دوست تان دارم. مهرانگیز پاشا

More from مهرانگیز پاشا
۲۰ شاه و ملکه کنونی نیجریه
جرج اوسودی با گزارش های تصویری که از نیجریه تهیه کرده است...
Read More