دختران گاوچران امریکا

ما قبلا هم پروژه های عکاسی Ilona Szwarc را معرفی کردیم. نکته مورد توجه در باره این عکاس لهستانی الاصلِ ساکن نیویورک این است که مسیر مشخص و شیوه ابراز ثابتی را برای خودش برگزیده است و وقتی که ظرف و محتوای مورد نظرش همراه می گردد به نظر می رسد پیامش را به زیباترین و ساده ترین شکل ممکن منتقل می کند. در مجموعه جدید « دختران گاوچران» او دوباره به سراغ دختران معمولی امریکایی می رود ولی این بار از شهرها فاصله می گیرد و توجه اش را معطوف دختران مزارع و مناطق بیرون شهر می کند. دخترانی که در مسابقات « رودئو» که ترکیبی از فن رام کردن اسب وحشی و گاوچرانی است شرکت می کنند. مسابقاتی که معمولا مختص « cowboy» هاست.

eb96e6caf69c01bf8d0512ccf54d93eb-large

Szwarc_I-06

Szwarc_I-05

acdc6df212c2782439b54a8ad017e7a6-large

Ilona Szwarc با به رخ کشیدن لباس های پر از گل و جزئیات دخترانه این گاوچرانان، مجموعه ایی با جذابیت های ریزبینانه را به نمایش گذاشت.

dc1e6dfc9e44b67d273811b42b34a1ae-largeبه نظر من تغییر سنت ها و توقعات مربوط به زن و مرد بدور از هیاهو و تعصبات منفی، با همین تلاش های کوچک انسجام می گیرد. دوست تان دارم. مهرانگیز پاشا

More from مهرانگیز پاشا
آمارِ واقعیت ها
مجله ۱۶۳ ساله Harper’s Magazine از قدیمی ترین ماهنامه های امریکا است....
Read More