هفت کاریکاتور فمینیستی

ترس از حضور زنان در جامعه قدمت زیادی ندارد. همه ماجرا شاید از حوالی ۱۵۰ سال پیش و در پی اوج گرفتن انقلاب صنعتی و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی در جوامع مختلف جان گرفت.

واکنشها و نیشخندها و حتی احساس تهدیدها  نیز از همان موقع شروع شد. کارتونها مثل همیشه هم غلو می کنند و هم در نشان دادن دغدغه های اجتماعی صریح هستند.

11.8 "Her Choice"from "Puck" Source: Boston Public LibraryFormat: RGB tiff

813

توی این میزگرد، کسی هست که فمینیست نباشه
توی این میزگرد، کسی هست که فمینیست نباشه
با مایو: بیچاره همه جاش پوشیده است جز چشماش. عجب دنیای مردونه خشنی داریم با حجاب: ببین این فرهنگ خشن مردونه چی به سرش اورده همه جاش لخته جز چشماش
با مایو: بیچاره همه جاش پوشیده است جز چشماش. عجب دنیای مردونه خشنی داریم
با حجاب: ببین این فرهنگ خشن مردونه چی به سرش اورده همه جاش لخته جز چشماش

Doaa Eladl

Doaa Eladl 4

Written By
More from سام
گزارش مصور از دستفروشی در ایران
عکاسی و فیلم مستند بیشتر وقت ها برای ثبت سنت ها و...
Read More