قد و قواره مرد متوسط

این تصویر « تاد» است که شکل آواتارِ مرد متوسط آمریکا را نشان می دهد. تاد عدد body mass index خیلی نزدیکی به مرحله  چاقی دارد.

USA-Frontmanmain.jpg   در اینجا مدل تهیه شده از ۴ مرد متوسط امریکا، ژاپن، هلند و فرانسه را در کنار هم قرار دادیم. امریکایی ها از جهات مختلف نظیر قد و وزن از سه مرد متوسط ژاپن، هلند و فرانسه عقب افتاده اند. هلندی ها و ژاپنی ها قدشان در حال بلندتر شدن است.

Screen Shot 2013-10-09 at 11.27.30 AM - Copyمردان امریکایی تا 60 سال پیش بلندقدترین ها بوده اند ولی این روزها حتی ژاپن نیز می رود تا به خاطر شیوه زندگی و تغذیه، هم قد امریکایی بشوند.
Screen Shot 2013-10-09 at 11.14.15 AM - Copyافزایش قد مرد هلندی در 50 سال اینده استاندارد ساختمان سازی و اندازه در خانه ها، آسانسور و ماشین ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

USA-Netherlands-Side-Captionsدر یک محاسبه کلی، قد و قواره هر مرد با قدرت تمام  توسط شرائط تغذیه، اقلیم و ژنتیک کشور مادری خودش تعیین می گردد. سازمان ملل اطلاعات دقیقی در زمینه  چاق یا لاغر بودن افراد هر کشور دارد و نقشه ان را نیز تهیه کرده است.

Screen Shot 2013-10-09 at 10.30.42 AM

This Is the Average Man’s Body
http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/this-is-the-average-mans-body/280194/

graphic artist Nickolay Lamm as part of his Body Measurement Project.

http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_11/sr11_252.pdf

More from سعید داورپناه
هفت مرام زندگی مدرن
۱ – مدام به طبیعت سر بزنید در طول تاریخ، اغلب اوقات زندگی...
Read More