فروید و نظریه فاحشه و فرشته

Lauren Wade | Glasgow, United Kingdom | Actor, Model, Musician

 ماجرای زن بد و زن خوب، برای همه ما آشنا است. برای بعضی ها زنان یا تفکیک می شوند به باکرهِ نجیب و آفتاب ندیده  یا زنی که فقط به درد به رختخواب می خورد. دو گانه دیدن زن، ماجرایی است بسیار قدیمی و در تمام آئین ها و سنت هایی باستانی وجود دارد.

فروید در سال ۱۹۱۲ نوشته است: « بعضی مردان وقتی با زنی که برای شان جذاب است روبرو می شوند ناخوداگاه، حس دلبستگی که به مادرشان دارند به ذهن شان خطور می کند. برای همین،  مردان برای فرار از این حس ، یا به زن به عنوان یک موجود غیرجنسی که شبیه یک فرشته است می نگرند یا آنقدر تصورات نادرست به زن نسبت می دهند که وی را به سطح فاحشه می رسانند.

فروید می نویسد «این نوع از مردان اگر به زنان تمایل جنسی دارند نمی توانند عاشق شان بشوند و اگر عاشق شان هستند تمایلی به آنها  ندارند» مردانی که از عقده the Madonna-whore complex –  فاحشه و فرشته رنج می برند برای رفع نیاز جنسی، نزد روسپی ها می روند. آنها حتی در حین سکس، به زنان بی احترامی می کنند و حس هجوم، تصرف و توهین به بدن زن را به نمایش می گذارند. همین مردان برای ازدواج تمایل شدید دارند که فرشته یا به قول خودشان باکره را برای زندگی بیابند.

مردانی را در اطراف خود می توانید مشاهده کنید که رابطه سالمی با زنان ندارند بدون آنکه ریشه واقعی اش را بدانند. از نظر فروید این نوع مردان در تمام دوران زندگی، تصویر یک فاحشه از زن، در ذهن شان نقش می بندد. برای همین نمی توانند به آنها اعتماد کنند.

 

The Madonna-Whore Complex and You

http://psychistofwomen.umwblogs.org/sexuality/

Freud, S. (1912). On the universal tendency to debasement in the sphere of love. In Contributions to the Psychology of

Love(2). Retrieved from http://faculty.ncf.edu/hassold/FinDeSiecle/freud_debasement.htm

StarNow

More from ونداد زمانی

جامعه دلباز، آدم های عجیب را طرد نمی کند

Simone Weil هرگز به خاطر روی برگرداندن از یهودیتی که به ارث...
بیشتر بخوان