ترانه ایی برای ترانه خوانان

گروه « آسمون چوبی» را برای شما انتخاب کردم به دو دلیل ساده. صدای خواننده Gavin Gardine خیلی گرم، مردونه و مهربون است. در ضمن دارم تصویر می کنم ایرانی های علاقمند به خواندن ترانه که دوست دارند یک ترانه خوب انگلیسی را  تمرین کنند. آنها دیگه لازم نیست به ترانه های یک میلیارد بار شنیده شده اِلتون جان و بیتل ها رجوع  کنند. خودتون می تونید پی ببرید که صدا و لهجه شفاف خواننده گروه برای گوش هایی که با انگلیسی فقط کمی آشنا باشند قابل همراهی و زمزمه است. صدایی که خیلی هم کنترل شده و تعلیم یافته است. متن اصلی ترانه هم زیر ویدئو هست

The Wooden Sky – Child Of The Valley 20055724-37382376

They came all the way from town to see us
And I know how you’d hate to let them down
But I’ve been thinking about the times since they saved us
And wondering why you ever stuck around
You were born a fair child of the valley
Low times felt you were tethered to the ground

You’re not a stone
You’re not a stone

I came to know the names of all my neighbours
Made a home in a valley of my own
And I took a night the audience were strangers
Though not one could ever calm me down

But I felt alone
I felt alone
Just flesh and bone
Just flesh and bone

And I came home to find you at my table
Said the worries that had plagued you now were few
And I’d been wondering if I had the strength to face it
Son if I found mercy surely you can too

But you’re not a stone
You’re not a stone
You’re not a stone
Just flesh and bone
Just flesh and bone

And now you hold the hand of one who named you
Turned to me and said you must make these words your own

http://thewoodenskymusic.com/music/

Written By
More from سام
غول های لطیف ژاپن
عکاس ایتالیایی عکاس ایتالیایی که کار حرفه ایی اش را در لندن...
Read More