جهان به سمت پایان فقر می رود

20130601_LDP002_0

بر اساس محاسبات جهانی  قدرت خرید 1 دلار و 25  سنت، شدیدترین خط فقر موجود در جهان است. از 7 میلیارد انسان روی زمین 1 میلیارد نفر زیر خط فقر شدید زندگی می کنند.

از سال 1990 تا 2010 جمعیت بسیار فقیر جهان نصف شده است و به طور مشخص 1 میلیارد انسان از خط فقر شدید خارج شدند. با تمام مشکلات و تغییرات جهانی، سازمان ملل و مراکز مشابه، امیدوارند تا سال 2030 باقیمانده انسان هایی که در وضعیت بسیار ناهنجاری زندگی می کنند از خط فقر شدید خارج گردند.

در پایان جنگ جهانی دوم، نیمی از جهان زیر خط فقر شدید می زیسته است. در حال حاضر برای امریکا، خط فقر، 63 دلار در روز است و در کشورهای توسعه نیافته، 4 دلار است.

 

Towards the end of poverty

http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-people-have-been-taken-out-extreme-poverty-20-years-world-should-aim

 

More from مرد روز
یکی از دلایل علمی تمایل مردان به جفت جدید
یکی از بزرگترین اتهامات و شکایت از مردان، سردی شان بعد از همآغوشی است که...
Read More