آمار مهاجرین امریکا در ۵۰ سال گذشته

جدول یک – 40 میلیون مهاجر امریکایی، متولد بیرون از کشور هستند که نزدیک به 13 درصد جمعیت امریکا را در بر می گیرند

جدول دوم – اکثریت مهاجرین در دهه 1960 از اروپا و کانادا بوده اند. رقمی که اکنون به امریکای لاتین و آسیا اختصاص یافته است.

جدول سوم – 10 کشور مهاجرین در 50 سال پیش و 10 کشور مهاجر به امریکا در حال حاضر

جدول چهارم – نحوه پراکنده بودن مهاجرینی که در خارج از امریکا متولد شده اند در ایالت های امریکا

1ii1-1i3_0

More from مهرانگیز پاشا

تبدیل آدم عادی به یک مدل در یک دقیقه

دنیا تشنه زیبایی است و این را فروشندگان اغلب کالاهای غیرضروری به...
بیشتر بخوان