آمار مهاجرین به امریکا در ۵۰ سال گذشته

جدول یک – ۴۰  میلیون مهاجر امریکایی، متولد بیرون از کشور هستند که نزدیک به ۱۳ درصد جمعیت امریکا را در بر می گیرند

جدول دوم – اکثریت مهاجرین در دهه ۱۹۶۰ از اروپا و کانادا بوده اند. رقمی که اکنون به امریکای لاتین و آسیا اختصاص یافته است.

جدول سوم – ۱۰ کشور مهاجرین در ۵۰ سال پیش و ۱۰ کشور مهاجر به امریکا در حال حاضر

جدول چهارم – نحوه پراکنده بودن مهاجرینی که در خارج از امریکا متولد شده اند در ایالت های امریکا

1ii1-1i3_0

More from مهرانگیز پاشا
کاریکاتور روز
http://www.bestcartoons.net/Whats-New/2015/i-ggqtqMg
Read More