مست عشق – رعنا فرحان

قرار نیست لحظات خصوصی شما با موسیقی، در حالت آرام و منفعل بگذرد. شاید دلتان خواست بدور از چشم اغیار، به زمزمه ترانهRana Farhan - Che Shirin Az Shekar ایی که اشعارش برای تان آشناست رغبت نشان دهید. رعنا فرحان با ترانه « مست عشق» این فرصت را برای تان فراهم کرده است. او با تسلط و خصوصیت ویژه صدایش، به شما اعتماد به نفس خواهد داد. In English

با او همراه شوید. ببینید چقدر خودمانی و راحت اشعار دیوان شمس را در پس زمینهِ موسیقی بلوز می خواند. ترانه اش زمزمه پذیر است. صدایش، ترانه را برای تان به یاد ماندنی خواهد ساخت. با شما همراه خواهد شد. با او بخوانید…

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
مستانه شد حديثش پيچيده شد زبانش
گه مي فتد ازين سو گه مي فتد از آن سو
آنكس كه مست گردد خود اين بود نشانش

چشمش بلاي مستان ما را ازو مترسان
من مستم و نترسم از چوب شحنگانش
اي عشق الله الله سرمست شد شهنشه
برجه بگير زلفش دركش درين ميانش
انديشه اي كه آيد در دل ز يار گويد
جان بر سرش فشانم پر زر كنم دهانش
آن روي گلستانش وان بلبل بيانش
وان شيوه هاش يا رب تا با كيست آنش

اين صورتش بهانه ست او نور آسمانست
بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش
دي را بهار بخشد شب را نهار بخشد
پس اين جهان مرده زنده ست از آن جهانش

دیوان شمس

Written By