راک مذهبی – Half Moon Run

این گروه راک معلوم است که  می خواهد رابطه حسی و عرفانی با شنوندگانشان داشته باشد. اعضای گروه، موسیقی کلاسیک را خوب می شناسند. حس مذهبی و کشف و شهودی که در این ترانه Full Circle وجود دارد خیلی شبیه چرخش و تکراری  است که در ریتم و کلام غزلیات مولوی وجود دارد.

ترانه چرخش کامل بهترین کارشان بوده است ولی بعد از آن هم همچنان روی صحنه هستند و کارهای جدید ارائه می دهند.

Written By
More from سام

کارتون روز – معمای رسیدن به همدیگر

[caption id="attachment_34902" align="aligncenter" width="604"] GABROVO[/caption]
بیشتر بخوان