راک مذهبی – Half Moon Run

این گروه راک معلوم است که  می خواهد رابطه حسی و عرفانی با شنوندگانشان داشته باشد. اعضای گروه، موسیقی کلاسیک را خوب می شناسند. حس مذهبی و کشف و شهودی که در این ترانه Full Circle وجود دارد خیلی شبیه چرخش و تکراری  است که در ریتم و کلام غزلیات مولوی وجود دارد.

ترانه چرخش کامل بهترین کارشان بوده است ولی بعد از آن هم همچنان روی صحنه هستند و کارهای جدید ارائه می دهند.

Written By
More from سام
امان از شکم مردان
این که ما مردها به آرامی و مدام در حال دور شدن...
Read More