نقش الکل در ایجاد تمدن

 ا ادعا می کنند که ضعف های فیزیکی و ترس از طبیعت قهار انسان اولیه را وا داشت با جمع باشد و مطیع قوانین گردد برای همین، از آن پس شادی، شیطنت و ریسک پذیری فردی، در جامعه روز به روز بیشتر کنترل شد.

17gray-img-articleLarge

 بشر اولیه احتیاج به وسیله جدیدی داشت که ضمن تبعیت از قراردادهای اجتماعی، بتواند فرصت شیطنت های لازم برای اختراع، تجربه و حتی فرصت خیالپردازی داشته باشد. کشف تصادفی آبجو این شانس را برای بشر فراهم اورد که برای لحظات کوتاه از اضطراب و افسردگی ناشی از قوانین اجتماعی خلاصی یابد.

بر طبق شواهد باستان شناسان، بشر اولیه به طور تصادفی با تاثیر میوه ها و ذرات غلاتِ تخمیر شده آشنا شد و برای تکرارِ لذت و آرامشی که از تجربه های فوق نصیبش شد تصمیم گرفت تا ماجرای تخمیر شدن میوه ها و دانه های غلات را بیاموزد.

برایان هاردی و همکارانش در دانشگاه سیمون فریزر کانادا با انتشار یک تحقیقعنوان می کند در یکی از قدیمی ترین اجتماعات بشری ساکن مدیترانه شرقی « ناطوفیان»، دستگاه های تخمیر آبجو وجود داشته است.

با کشف و حتی امکان تهیه مایعات نشاط آور، بشر به یکباره فرصت دوری کوتاه مدت از اضطراب، برایش فراهم شد. امکان گفتگو، داستان سازی و ابراز وجود، میدان بیشتری پیدا کرد و ریسک و تخیل و تفکر، برگ های جدیدتری از تحول را برای جوامع انسانی فراهم کرد.

در بعضی شواهد تاریخی این ادعا هم مطرح شده است که اقوام اولیه بشر و به عنوان نمونه در تمدن های اولیه ایرانی و آلمانی، تصمیم گیری های اصلی با صرف مایعات الکلی توام بوده است. بویژه شیوه دو مرحله ایی باب شده بود که آنها، اول تحت تاثیر مشروب که احساسات هیجانی و خونگرم را در گروه تشدید می کرد به جمعبندی در باره یک تصمیم مهم می رسیدند و روز بعد آن را با تصمیمی که در حالت عادی می گرفتند مقایسه می کردند تا به راه حل همه جانبه برسند.

 تهیه آبجو و استفاده از آن به دلیل پایین بودن درصد الکل و داشتن مواد غذایی، شیوع گسترده در اجتماعات اولیه بشر داشته است و قدمت آن به بیش از 3 هزار سال می رسد ولی تبخیر و تهیه عرق از جو، برنج، انگور، سیب زمینی و سایر گیاهان که  مشروباتی با الکل غلیظ تر تولید می کنند، سابقه اشان به 2 هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد.

در دوره و زمانه ما، متاسفانه به دلیل افزایش اضطراب عمومی، میل به استفاده بیشتر از مشروبات الکلی و صدمات ناشی از آن، قابلیت تمدن ساز  بودن مایعات الکلی را بسیار کمتر کرد. بویژه انکه دانش و علم، برای بشر ِ مضطرب و افسرده، راه های سالمتر و مفیدتری پیدا کرده است.

با این وجود، نمی توان انکار کرد که آبجو نقش کلیدی در پیشرفت تمدن بشری داشت و به قول بنیامین فرانکلین پدر استقلال امریکا « آبجو مدرک زنده ایی است برای اثبات این حقیقت که، خدا ما را دوست دارد و می خواهد ما شاد باشیم»

 Jeffrey P. Kahn – Angst: Origins of Anxiety and Depression

http://www.amazon.com/Angst-Depression-Jeffrey-P-Kahn/dp/0199796440

Brian Hayden   article   domesticate this grass into maize,

How Beer Gave Us Civilization

http://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/how-beer-gave-us-civilization.html?_r=0

Jeffrey P. Kahn, a clinical associate professor of psychiatry at NewYork-Presbyterian Hospital, is the author of “Angst: Origins of Anxiety and Depression.”

More from ونداد زمانی

یک نجیب زاده ایرانی دوره قاجار

 می خواهم به معرفی کتابِ خاطرات مردی بپردازم که می گویند دهخدا...
بیشتر بخوان