دختران بیچاره پولدار مکزیک

وقتی اسم کشور مکزیک را می شنویم  تصویر تکیلا، زاپاتا، مهاجرهای توی فیلمهای هالیوود که از رودخانه و با تقبل ریسک به امریکا میروند و البته فقر و باندهای قاچاق مواد مخدر برای ما تداعی می شود. Daniela Rossell با مجموع عکس Ricas y Famosas یکباره همه برداشتهای اولیه از مکزیک را درهم می ریزد.

21

9

8

7

دانیلا راسل فرزند یک سیاستدار ثروتمند حزب حاکم مکزیک است. او از فرصت آشنایی با دختران خانواده های اهل سیاست و بازرگانی مکزیک برای تهیه آلبوم عکس  بهره برده است. هم دانیلا، هم دختر فقیر آلونک نشینِ شهرهای مکزیک و هم این دختران  پولدار، همگی ظرفیتهای مختلف یک انسان را در شرائط مختلف به نمایش می گذارند و دوست داشتنی هستند.

1

6

5

inge-munecas-39.jpg.CROP.article920-large

 

Untitled from Ricas y Famosas, 1999.

Daniela Rossell/Greene Naftali, New York.

More from مهرانگیز پاشا
رقص باورنکردنی Marquese Scott
مدتهای مدید از حضور موسیقی رپ، هیپ هاپ و داب دانس الکترونیک...
Read More