رستم به شهر می رود

در فرهنگ و هنر ایرانی معاصر، پیدا کردن سبک و لحنی که بتواند هم ماندگار باشد و هم توسعه یابد به خودی خود کاری است کارستان.   سروش رضایی نویسنده و کارگردان انیمیشن به راحتی می توانست در یک محیط  فقط کمی آرامتر، شانس بروز و توسعه کارهای خلاقش را شاهد باشد.رستم

کارهای سروش رضایی همچون انیمیشن موفق امریکایی« South Park»، از چهارچوب های ارزشی و مترادف جامعه گستاخانه پا را فراتر می گذارد ولی طبیعتاً، فقط محیط های آزاد و آرام، تحمل طنز انتقادی و حتی زیاده رویی ها را تا حدودی دارند.

انیمیشن های سروش رضایی با همه محدودیت های ناگزیر، توانسته است شیطنت و خلاقیتی را به نمایش بگذارد که به لحاظ قدرت طنز و هجو و حتی نحوه اجر و تکنیک نیز، فاصله زیادی با کارتون های «South Park » نداشته باشد.

ناگفته نماند که تیم سازنده انیمیشن امریکاییSouth Park، توسط تهیه کننده های قدرتمند و مجموعه متنوعی از نویسندگان و کارتون سازان امریکایی تولید شده بود.

نمونه ایی از انیمیشن  South Park

http://www.rostaminwonderland.com

https://www.facebook.com/RostamInWonderLand

 

.

More from مهرانگیز پاشا
گالری من خیابان من است
نفیر، اسم هنری یک نقاش ایرانی است که از نظر سبک کار،...
Read More