ضرب المثل های جهنم

دوران تقریبا سیصد ساله « رنسانس» که از حوالی قرن 14 میلادی تا اواخر قرن 17 میلادی ادامه داشت، در قدم اول از تفکرِ « ما فقط جلوه ایی از خدا هستیم» فاصله گرفت. در قدم دوم به شعار معروف دکارت نزدیک شد که « من فکر می کنم پس هستم».

isaac-newton-william-blake-wall-art-picture-5-2204-p

از «من فقط جلوه ایی از خدا هستم» در قرون وسطی، تا « من فکر می کنم پس هستم» در اوج دوران رنسانس، زمینه برای اهمیت بخشی به انسان بیشتر شد. بشر در قدم سومش، شعور مستقل تری پیدا کرد.

پناه بردن به احساسات انسانی. از اواخر قرن 18 میلادی، باعث ایجاد تفکر رمانتیسیسم با شعار « من احساس می کنم پس هستم» منجر شد. ویلیام بلیک شاعر تخیلات هنرمندانه، احترام و علاقه به طبیعتِ الهام بخش بود و از همه مهمتر، ابراز کننده احساسات بی شائبه انسانی …

No bird soars too high, if she soars with her own wings.

پرواز با بال خود، سقوط در پی ندارد

Prisons are built with stones of Law, Brothels with bricks of Religion.

زندان رو با سنگِ قانون می سازن، فاحشه خونه رو با آجرِ ایمون

She who desires but acts not, breeds pestilence.

  سرکوبِ خواهش، سم زایی است

She whose face gives no light, shall never become a star.

صورتی که نور نده، ستاره نمی شه

The tygers of wrath are wiser than the horses of instruction.

پلنگ خشمگین با شعورتر است از اسب قانون

Expect poison from the standing water.

آبِ ساکن، زهر است

Exuberance is Beauty.

هیجان، زیبایی است

«ضرب المثل های جهنم»

 

More from ونداد زمانی

ما از خوشحالی مردم خوشحالیم

هر اجتماعی ذاتاً آرامش می خواهد، از قوانین ثابت و مشخص که...
بیشتر بخوان